Kim Berg (SDP): Det nationella ansvarsområdet över patientsäkerheten koncentreras till Vasa centralsjukhus

Ajankohtaista 16:33

Regeringen har beviljat Vasa sjukvårdsdistrikt ett statsunderstöd på tre miljoner euro för uppgiften att bli nationell samordnare för arbetet med patient – och klientsäkerhet. Understödet uppgår till en miljon euro för detta år, likaså åren 2021 och 2022.

–Det långsiktiga arbetet som utförts inom Vasa sjukvårdsdistrikt belönas: sjukvårdsdistriktet har målmedvetet utvecklat patientsäkerheten redan i flera år, säger en nöjd riksdagsledamot Kim Berg (SDP) som aktivt drivit frågan.

Vasa centralsjukhus har följt god praxis och inledde år 2017 ett övergripande forskningsprogram om patientsäkerhet. Hösten 2019 inleddes ett riksomfattande No Harm-nätverk för att främja utvecklingen och forskningen kring patient – och klientsäkerheten. I de övriga sjukvårdsdistrikten finns inget motsvarande engagemang eller enheter.

Enligt Kim Berg kommer alla i fortsättningen att dra nytta av det arbete som utförts i Vasa i samband med den riksomfattande specialuppgiften. Syftet med utvecklingsarbetet som förverkligas med statsunderstödet är att ta fram rekommendationer, verksamhetsmodeller och nya verktyg för att säkerställa patient – och klientsäkerheten för både personal inom yrket och klienter.

–Sjukvårdsdistriktet har i uppgiften beredskap att också beakta de språkliga aspekternas betydelse för patienternas och klienternas säkerhet, säger Berg.