Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kim Berg (SDP): Det finns ännu ingen anledning att påtvinga arbetsplikt

Ajankohtaista 10:00

Enligt riksdagsledamot Kim Berg (SDP) har universitets – och centralsjukhusen redan infört arbetsförpliktelser, dvs. ”tvångsarbete”, inom hälso – och sjukvården med stöd av beredskapslagen. Detta trots att det inte har funnits något annat skäl till det än arbetsgivarnas eget intresse.

Berg med bakgrund inom vården berättar om att han fått ta del av information som bekräftar att arbetstagare på sjukhusen med stöd av beredskapslagen har påtvingats arbetsplikt i form av bl.a. övertidsarbete, skiftesbyte och flytt av semestrar. Berg anser att coronavirusepidemin inte ännu behövt föranleda till en sådan situation där dessa extrema metoder skulle kunna utnyttjas fullt ut.

-Beredskapslagen bör inte tillämpas förrän vi befinner oss i en sådan situation där användningen av undantagsåtgärder är nödvändiga för att som sista åtgärd kunna trygga resurser och tillräckligt antal arbetstagare, konstaterar Berg.

Om situationen fortsätter på detta sätt finns det enligt Berg en risk för att den personal som är livsviktig för hälso – och sjukvården blir utmattade i förtid. Det skulle leda till allvarliga problem om man då skulle bli tvungen att ta i bruk tvångsarbete i mycket större utsträckning. Han påminner även om att riksdagens arbetslivs- och jämställdhetsutskott har konstaterat att tryggandet av samhällets kritiska funktioner förutsätter att man säkerställer arbetstagarnas välmående och krafter inom de kritiska branscherna.

-Denna praxis följer inte arbetsgivarna nu. Om epidemin blir långvarig kan det leda till en belastning av personalen. Nu är det ytterst viktigt att se till att anställda inte blir utbrända redan i detta skede. Beredskapslagen ska inte tillämpas kortsiktigt i arbetsgivarens eget intresse, säger utskottsledamot Berg.

Enligt Berg är det särskilt viktigt att man samtidigt som man planerar samarbetsförhandlingar för att permittera personal också tryggar beredskapslagens verkningskraft.

-Arbetsgivarna är nu skyldiga att sörja för arbetstagarnas hälsa och säkerhet, samt för en individuell bedömning av var och ens kapacitet att orka i arbetet, påpekar Berg.