Kiljunen: Veteraanien hoito ei saa olla tiedonkulusta kiinni

Ajankohtaista 13:47

Kansanedustaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Anneli Kiljunen (sd) on tyytyväinen hallituksen esitykseen rintamasotilaseläkelain muuttamisesta.

Hallitus esittää Kelalle oikeutta luovuttaa tieto rintamalisää saavista henkilöistä heidän kotikunnalleen, millä voidaan parantaa sekä kunnan mahdollisuuksia järjestää kuntoutusta että veteraanien mahdollisuuksia saada tietoa kuntoutuksesta ja muista palveluista.

Kiljunen on aiemmin viime syksynä tehnyt ministeri Risikolle kirjallisen kysymyksen aiheesta. Kiljunen esitti tuolloin, että lainsäädäntöä tulisi pikaisesti muuttaa niin, että kuntoutukseen ja palveluihin oikeutetut veteraanit saisivat oikeuksistaan henkilökohtaisesti ajankohtaista ja paikallista tietoa suoraan kotikunnastaan.

– On kohtuutonta, että joidenkin veteraanien palveluiden saanti  on estynyt tai viivästynyt siksi, ettei kunnassa ole ollut tietoa siitä, ketkä ovat oikeutettuja palveluihin, Kiljunen toteaa.

– Tästä syystä myös veteraanien kotiin vietäviin palveluihin tarkoitettuja määrärahoja on jäänyt kunnissa käyttämättä. Onkin erittäin hieno asia, että epäkohta nyt korjataan ja lakia tältä osin muutetaan ja varmistetaan että veteraanit saavat heille kuuluvat palvelut, Kiljunen linjaa.