Kiljunen: Perusterveydenhuollon rahat eivät saa valua muualle

Ajankohtaista 13:40

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Anneli Kiljunen (sd.) ei kannata Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen esitystä terveydenhuollon rahoitusmalliksi.

– Esityksessä on vaarana, että perusterveydenhuollon rahat valuvat yksityiselle sektorille ja erikoissairaanhoidon palveluihin. Tämä uhkaa entisestään näivettää perusterveydenhuoltoa ja julkista palvelua. Tällainen malli myös lisää terveydenhuollon pirstaloitumista ja kokonaisvastuun hämärtymistä.  Samalla kun toistetaan mantramaisesti valinnanvapauden lisäämistä, terveyserot ihmisten välillä kasvavat entisestään, Kiljunen arvioi.

Kiljunen toteaa, että julkinen perusterveydenhuolto tarvitsee nimenomaan vakaampaa rahoitusta. Lisääntyvä kilpailu voi tuoda lyhyellä aikavälillä kustannustehokkuutta, mutta niin kotimaiset kuin ulkomaisetkin esimerkit osoittavat, ettei ulkoistamisesta synny pitkän välin säästöä ja vaikutukset kansanterveyteen ovat vähintäänkin kyseenalaisia.

Kiljusen mielestä hallituksen linjaama sote-uudistus on oikeilla raiteilla integraation ja palvelukokonaisuuksien korostamisessa. Rahoitusratkaisun on tuettava tätä kokonaisuutta, Kiljunen sanoo.

– Rahoituksessa pitää aiempaa selvemmin huomioida laatu. Karsimisen sijaan pitää satsata laadun parantamiseen. Terveydenhuollon pitää tuottaa terveyttä, ei pelkkiä toimenpiteitä. Vain siten saamme terveydenhuollosta vaikuttavampaa, Kiljunen linjaa.