Kiljunen: Perhepaketista tehty ratkaisu oli oikea

Ajankohtaista 19:02

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Anneli Kiljunen (sd.) on helpottunut hallituspuolueiden puheenjohtajien ratkaisusta luopua subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajauksesta ja kotihoidontuen muutoksesta.

– Molemmissa ratkaisuissa olisi ollut periaatteellisia ja käytännön ongelmia. Subjektiivinen oikeus päivähoitoon ja varhaiskasvatukseen on lapsen yksilöllinen oikeus. Hallituksen linjauksilla lapsen oikeus olisi määräytynyt perhetilanteen kautta. Se olisi olennaisesti heikentänyt lasten tasa-arvoa ja lisännyt eriarvoisuutta.  

– Tämä paketti on hyvä esimerkki myös siitä, miten vaikea sosiaalipoliittisesti kestäviä ratkaisuja on tehdä talouden näkökulmasta. Kiljunen toteaa.

Kiljunen pitää kuitenkin tärkeänä, että sekä kotihoidon tukea että päivähoito-oikeutta kehitetään niin, että se huomioi paremmin lapsen ja perheen erilaiset tarpeet ja elämäntilanteet.

– Pidän tärkeänä, että isillä olisi paremmat mahdollisuudet jäädä kotiin hoitamaan lapsiaan. Meidän tulee tukea molemmille vanhemmille kuuluvaa oikeutta ja vastuuta vanhemmuudesta. Tämä on myös lapsen kehityksen kannalta tärkeää, sillä varhainen vuorovaikutus molempien vanhempien kanssa tukee lapsen kehitystä pitkälle tulevaisuuteen, Kiljunen sanoo. 

Kiljusen mukaan päivähoito-oikeuden rajaamisesta luopuminen on erittäin hyvä asia. – Se olisi ollut SDP:n toukokuun puoluekokouksessa hyväksytyn perhepoliittisen ohjelman vastaista, Kiljunen muistuttaa. Ohjelmassa uudistettiin puolueen pitkän linjan mukainen päätös laajaan subjektiiviseen päivähoito-oikeuden puolesta. – Pitkällä aikavälillä tavoittelemme maksutonta varhaiskasvatusta jokaiselle alle kouluikäiselle lapselle, sanoo SDP:n perhepoliittisen ohjelmatyön puheenjohtajana toiminut Kiljunen.