Kiljunen: Päivähoitomaksukorotusten peruutus ei riitä parantamaan perheiden asemaa

Ajankohtaista 15:12

Anneli Kiljunen

Hallitus on päättänyt budjettiriihessä pyörtää oman päätöksensä ja luopua varhaiskasvatuksen maksujen 22% korotuksesta. Päätös osoittaa viisautta, mutta ei kuitenkaan riitä parantamaan suomalaisten perheiden asemaa, toteaa kansanedustaja Anneli Kiljunen (sd.).

 Suomen tulisi ottaa rohkea suunta kohti Ruotsin mallia ja mahdollistaa ainakin osapäiväinen maksuton varhaiskasvatus kaikille lapsille. Maksuttomalla varhaiskasvatuksella tuetaan lapsen ja perheen hyvinvointia, vahvistetaan lapsen oppimista ja sosiaalista vuorovaikutusta sekä myös koulumenestystä. Tällä myös tuetaan äitien työllistymistä ja siten vaikutetaan maamme työllisyyteen positiivisesti. 

 Hallitus kurittaa rajusti opiskelija lapsiperheitä. Tämä aiheuttaa sen että osa perheellisistä opiskelijoista joutuu keskeyttämään opintonsa, jotta pystyy elättämään perheensä. Opintotukiin kohdistuneet leikkaukset ja nousevat asumiskustannukset ovat johtaneet siihen, että opiskelijoiden lapset elävät usein kirkkaasti köyhyysrajan alapuolella. Pääasialliset tulonlähteet koostuvat opintorahasta, asumistuesta ja lapsilisästä. Vaikka tämä summa olisi kaksinkertainen, ei tukien varassa elävä opiskelijaperhe ylittäisi suomalaista köyhyysrajaa.

 Hallituksen on ymmärrettävä ja tiedostettava, miten vaikeaan asemaan se asettaa jo valmiiksi tulojensa kanssa kamppailevat perheet. Budjettiriihessä hallitus leikkaa useista sosiaalietuuksista ja lapsilisistä, mikä tarkoittaa monille jopa 80-100 euron menetystä vuositasolla. Perheellisen opiskelijan tulot voivat pudota jopa yli 1700 euroa vuodessa kun huomioidaan myös opintotukileikkaukset. Lapsiperheet rakentavat tulevaisuuttamme, tässä tehtävässä heitä tulisi pikemminkin tukea eikä rangaista ja hankaloittaa elämää entisestään.