Kiljunen: Koulutusta äideille!

Ajankohtaista 15:02

Kansanedustaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Anneli Kiljunen (sd) kannustaa hallitusta kehittämään monipuolista perhepolitiikkaa. 

Kiljunen painottaa, ettei perheen tukimuotoja pidä asettaa vastakkain, vaan kehittää niitä kokonaisvaltaisesti vanhemmuuden ja vanhempien kasvatusvastuun tueksi. Esimerkiksi varhaiskasvatuksella ja perheneuvolalla on hänen mukaansa olennainen rooli.

– Myös kotihoidon tuen jakaminen jatkossa molemmille vanhemmille on tärkeä linjaus, joka tukee molemmille vanhemmille kuuluvaa oikeutta ja vastuuta vanhemmuudesta ja samalla parantaa naisten työmarkkina-asemaa. Samoin joustava hoitoraha on loistava sosiaalinen innovaatio, joka astuu voimaan ensi vuoden alusta, Kiljunen toteaa.

Kiljunen kantaa kuitenkin erityistä huolta naisista, jotka ovat vailla perustutkintoa ja joilla ei tästä syystä ole työpaikkaa, johon palata hoitovapaan jälkeen.

– Meidän tulisi tarjota naisille, jotka hoitavat lapsia kotona ilman perustutkintoa, mahdollisuus päästä koulutukseen nykyistä paremmin. Olen pohtinut, kannustaisiko esimerkiksi maksuton varhaiskasvatus äitejä hakeutumaan tutkintoon johtavaan koulutukseen. Näin luotaisiin heille paremmat edellytykset työllistyä ja perheelle lisää vaihtoehtoja, Kiljunen arvioi.

Eduskunnassa käytiin keskiviikkona välikysymyskeskustelu kotihoidontukeen tehtävistä muutoksista. Hallituksen luottamuksesta äänestetään perjantaina.