Kiljunen: Koska hallitus aikoo puuttua omaishoidon kriisiin?

Ajankohtaista 07:02

Anneli Kiljunen

– Hallituksen hyvistä tavoitteista huolimatta omaishoitajien tilanne on heikentynyt eri puolilla Suomea. Viestit ihmisiltä kertovat isoista ongelmista ja jopa hädästä. Tilanne on kestämätön ja hallituksen on syytä puuttua tilanteeseen välittömästi, vaatii SDP:n kansanedustaja, Omaishoitajat ja läheiset –liiton puheenjohtaja Anneli Kiljunen.

– Lista epäkohdista on pitkä. Kunnat eivät ole panostaneet omaishoitoon vaan pikemminkin säästäneet siitä. Omaishoidon kriteereitä on tiukennettu entisestään. Omaishoitosopimuksia on irtisanottu, eikä uusia ole vielä tehty. Pahimmassa tapauksissa omaishoito perheet on jätetty täysin ilman tukea ja osa heistä on ajautunut hakemaan toimeentulotukea. Vapaapäivien määrä on pudotettu kolmesta päivästä kahteen, joidenkin osalta tukipalveluita on vähennetty ja heikennetty, kertoo Kiljunen.

–  On myös tarjottu neljä tuntia palvelua kotiin ja sillä kuitattu kokopäiväinen vapaapäivä. Omaishoidolle on myös etenkin vammaisten ja sairaiden lapsiperheissä asetettu erilaisia ikärajoja, jolloin ei ole oikeutettu omaishoitoon.

– Joissain kunnissa omaishoitajan sijaisen palkkiota on muutettu siten, että esimerkiksi kahdeksan tunnin työpäivästä saa 24 euroa, joka on myös veronalaista tuloa. Muita epäkohtia on nähty. On esimerkiksi kuntia, jotka ovat irtisanoneet sopimukset uuden sopimuksen tekemistä varten. Väliin jäävät sopimuksettomalta ajalta omaishoitoa ei kuitenkaan saaneet omaishoidon tukea eivätkä tarvittavia palveluja. Tilanne on kestämätön, Kiljunen korostaa.

– Hallituksen tavoitteena oli parantaa omaishoitotilannetta Suomessa. Nyt näyttää siltä, että tilanne onkin mennyt vain huonompaan suuntaan. Hallituksen on puututtava tähän välittömästi, Kiljunen vaatii.