Kiljunen ja Tuppurainen: Omaishoidon aika on nyt!

Ajankohtaista 14:03

Kansanedustajat Anneli Kiljunen (sd.) ja Tytti Tuppurainen (sd.) haluavat nostaa omaishoidon kehittämisen politiikan asialistalle.

Kiljunen ja Tuppurainen jättivät torstaina Eduskunnan puhemies Eero Heinäluomalle keskustelualoitteen, jossa esitetään, että eduskunta käy  ajankohtaiskeskustelun omaishoidon kehittämisestä ja tulevaisuudesta.

– Emme selviä tulevaisuuden hoivan haasteesta ilman palveluiden monipuolista kehittämistä. Meidän on huomioitava nykyistä paremmin ihmisten yksilölliset tarpeet kotiin tuotavissa ja avopalveluissa. Lisäksi omaishoitoa pitää kehittää kansallisen ohjelman mukaisesti, jotta omaishoitajat saavat vahvemman oikeusturvan ja tarvittavan tuen. Omaishoito on inhimillinen tapa tukea kotona asumista ja elämistä, mutta se edellyttää kehittämistä, linjaa sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja ja Omaishoitajat ja läheiset –Liiton puheenjohtaja Anneli Kiljunen.

– Omaishoitoon satsaaminen tuo myös merkittäviä kustannussäästöjä, joten kehittäminen on tärkeää myös talouden näkökulmasta. Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma on laadittu keväällä, mutta ratkaisevia ovat tulevat poliittiset linjaukset omaishoidon kokonaisuuden kehittämisen ja rahoituksen osalta. Siksi omaishoidosta olisi käytävä myös eduskunnassa perusteellinen keskustelu, jossa voidaan hakea yhteisymmärrystä omaishoidon kehittämiseksi. -Omaishoidon kehittämisohjelman pohjalta  omaishoitoa voidaan kehittää nopeastikin, kun poliittinen tahto löytyy,  toteaa kansanedustaja Tytti Tuppurainen.

– Olennaista on, että jokaiselle ikäihmiselle voidaan löytää hänen elämäänsä sopivimmat ratkaisut asumisen ja palveluiden osalta. Siksi pitää myös kehittää  erilaisia asumisen ja hoivan muotoja, palvelutaloja ja ryhmäkoteja. Mitään yhtä, kaikille ikäihmisille sopivaa hoivan, asumisen ja elämisen mallia ei ole olemassa, Kiljunen päättää.