Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kiljunen: Hyvinvointipalvelut ennen kaikkea julkinen palvelu

Ajankohtaista 08:39

Sosiaali- ja terveyspalvelut on jatkossakin rahoitettava pääasiassa verovaroin. Yhteisesti rahoitetut palvelumme eivät saa olla yksityisen sektorin ja ylikansallisten yritysten voitontavoittelun kohde, toteaa kansanedustaja, SDP:n sosiaali- ja terveystyöryhmän puheenjohtaja Anneli Kiljunen.

Kiljunen korostaa kilpailutusosaamisen ja kilpailutuksen laatukriteerien, ja kunnallisen demokratian merkitystä julkisissa palveluissa.

– Palveluiden lisääntyvä kaupallisuus ei voi olla ratkaisu hyvinvointiamme kohtaaviin haasteisiin. Julkinen palvelutuotanto on oltava sosiaali- ja terveyspalveluiden vahvana perustana. On väärin, että ylikansalliset yhtiöt keräävät voittoa suomalaisten tarpeella hyvinvointipalveluihin, ja siirtävät ”verosuunnittelun” keinoin voitot pois verotuksemme ulottuvilta. Tämä heikentää tulevaisuudessa rahoitus- ja toimintaedellytyksiä, jolla palveluita järjestetään.

– On kuitenkin välttämätöntä turvata kolmannen sektorin, eli kansalaisten yhteiseen toimintaan perustuva palvelutuotanto ja varmistettava, ettei kilpailulainsäädäntö vaikeuta tai estä sitä.

– Törmäämme toistuvasti kuntien riittämättömään kilpailutusosaamiseen. Nyt on lisättävä kuntien tietoisuutta kilpailutuksen vaihtoehdoista, kuten suorahankinnasta. Monissa kunnissa painotetaan liian vähän laatua. Pitäisikin laatia suositukset siitä, että laadun painoarvo on aina vähintään 51 %.

Kiljusen mukaan myös laadun kriteereitä on syytä tarkentaa. ”Henkilökunnan määrä” ei riitä, vaan pitää avata, minkälaisella osaamisella varustettua henkilökuntaa kuhunkin hoitotehtävään tarvitaan.

– Esimerkiksi kuntouttava työote pitää näkyä henkilöstörakenteessa ja mitoituksessa vanhuspalveluissa. Tämä koskee etenkin nyt valmisteilla olevaa vanhuspalvelulakia.

– Ihmisten pitää saada olla osallisia heitä koskevassa päätöksenteossa. Palveluita koskeva päätöksenteko onkin pidettävä lähellä kansalaisia. Silloin valvonta toimii paremmin, samoin rahoituksen ohjaus. Kunnilla ja muilla palvelutuottajilla on tällöin myös intressi kehittää palveluita myös kansanterveyden ja yhteisen hyvinvoinnin näkökulmasta.