Kiljunen: Hyvä lähtökohta julkisten palveluiden kehittämiselle

Ajankohtaista 20:07

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Anneli Kiljunen (sd.) on tyytyväinen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämismalliksi esitettyyn ratkaisuun.

– Kaksitasoinen malli, jossa ensisijaisesti vahvat peruskunnat huolehtivat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista, on järkevä tavoite, toteaa Anneli Kiljunen.

 

– Asiakkaan näkökulmasta pitää nyt määrittää, mitkä erikoissairaanhoidon palvelut tuotetaan lähipalveluina ja vahvoissa peruskunnissa ja toisaalta mitkä on osaamisen, vaativuuden tai harvinaisuuden takia keskitettävä. Nyt ei pidä lietsoa ajattelua, että nykyinen erikoissairaanhoito alueilta häviää. Päinvastoin, olemassa olevat sairaalat pitää säilyttää ja palvelutasoa alueilla vahvistaa, Kiljunen toteaa.

– Asiakkaan on oltava keskiössä ja järjestelmän on tuotettava hänelle paras tulos vaikuttavasti ja tehokkaasti. Nyt esitetty malli mahdollistaa juuri tämän. Samalla, voimme vahvistaa julkisen sektorin palveluita ja parantaa kustannusten hallintaa ja ennakointia. Rakenteen yksinkertaistaminen tarkoittaa myös byrokratian ja hallintorajojen vähenemistä. Näin meillä on myös paremmat edellytykset kehittää saumattomia palvelukokonaisuuksia.

– On tärkeää, että saamme kuntauudistuksen myötä Suomeen vahvat peruskunnat, joilla on edellytykset tuottaa kuntalaisille heidän tarvitsemansa palvelut. Kunnalla on ensisijainen vastuu palveluiden rahoituksesta, joten on tärkeää, että ne ovat elinvoimaisia ja kilpailukykyisiä. Tällaiset kunnat kykenevät vastaamaan palveluiden järjestämisestä ja myös tuottamaan pääosan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista osana kunnan hyvinvointipalveluja, toteaa Kiljunen.