Kiljunen hallitusohjelmasta: työ ja oikeudenmukaisuus tasapainoisesti mukana

Ajankohtaista 10:56

Kansanedustaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja ja valtiovarainvaliokunnan jäsen Anneli Kiljunen (sd) pitää minihallitusneuvotteluiden tulosta tasapainoisena kokonaisuutena, jossa on onnistuttu painottamaan niin oikeudenmukaisuustoimia kuin työtä ja kasvua lisääviä toimiakin.

– Tarvitsemme selkeitä satsauksia työllisyyden ja kasvun parantamiseen, ja niitä on nyt hyvin monipuolisesti luvassa. Monet esityksistä osoittavat rohkeaa eteenpäin katsovaa otetta ja lisäävät varmasti luottamusta niin kansalaisten kuin luotonantajienkin silmissä. Liikennesatsauksissa on erikseen mainittu joitakin mm. pääkaupunkiseudun hankkeita, mutta on välttämätöntä, että syksyn budjettiriihessä myös muihin kasvun kannalta tärkeisiin hankkeisiin,kuten valtatie 6:een ja Kaakkois-Suomen raideliikenteeseen osoitetaan tarvittavat resurssit, Kiljunen toteaa.

– Lapsiperheiden osalta on erittäin hienoa, että lapsilisäleikkaukset kompensoidaan etenkin pienituloisille lapsiperheille suunnatulla verovähennyksellä. Hallituksen tulee jatkossakin pitää lapsiperheiden kysymykset tiukasti asialistallaan. Mm. sosiaalihuoltolain ja varhaiskasvatuslain uudistukset pitää viedä maaliin kunnianhimoisesti ja parantaa lapsiperheiden arjen palveluita. Myös varhaiskasvatuksen maksuihin pitää löytää ratkaisu, sillä nyt maksut ovat täysimääräiset jo pienituloisiksi luettavilla perheillä ja indeksikorotukset nostavat maksuja taas elokuun alussa, Kiljunen listaa tulevia haasteita.

Tällä hetkellä noin 130 000 lasta elää hyvin pienituloisessa perheessä.

– Meidän tulee jatkossa asettaa nollatoleranssi lapsiperheiden köyhyydelle. Se edellyttää täsmätoimia vanhempien työllisyyden eteen ja minimitasoisten päivärahojen tason nostamista. Etenkin äitien työllistymiseksi tulee kehittää nykyistä yksilöllisempiä toimia, koulutusta ja täydennyskoulutusta, Kiljunen sanoo.

– Pitkät jaksot poissa työelämästä vaikuttavat valitettavasti naisten eläkkeisiin niin, että yli 75-vuotiaat naiset ovat yhteiskunnassamme yksi pienituloisimmista ryhmistä. Kestävä ratkaisu tähän ei voi olla vain kansaneläkkeen tason nosto, vaan eläkekertymään vaikuttaminen jo paljon varhaisemmassa vaiheessa, Anneli Kiljunen toteaa.