Kiljunen: Emme saa sulkea silmiämme köyhyydeltä

Ajankohtaista 10:27

Anneli Kiljunen

SDP:n kansanedustaja Anneli Kiljunen toivoo eduskunnan käyvän perusteellista keskustelua köyhyydestä ja eriarvoisuuden kehityksestä Suomessa. Kiljunen on jättämässä asiasta keskustelualoitteen.

– Suomessa köyhyydessä tai köyhyysriskissä elää lähes miljoona ihmistä. Köyhyys on yhteydessä useisiin hyvinvoinnin vajeisiin kuten pitkäaikaistyöttömyyteen, huonoon terveyteen ja sosiaalisen tuen puutteeseen, Kiljunen sanoo.

On tosiasia, että perusturvan varassa elävien köyhyysriski on kasvanut. Kiljusen mielestä eriarvoisuuden ja köyhyyden lisääntymisestä on tähän saakka kuitenkin puhuttu lähinnä oppositiopuolueiden toimesta. Nyt ongelmaan aletaan herätä myös hallituksessa.

– Oli hienoa, että kokoomuksen uusi puheenjohtaja Petteri Orpo totesi rehellisesti linjapuheessaan, että hänen puolueessaan on käyty liian vähän keskustelua vähäosaisuudesta ja köyhyydestä. Toivoisin, että hallituspuolueet ottaisivat tavoitteekseen eriarvoisuuden ja köyhyyden vähentämisen Suomessa. Viime kaudella asiassa edettiin parempaan suuntaan, nyt tilanne on toisin, Kiljunen toteaa.

– Sipilän hallitus on tehnyt todella oikeistolaista leikkauspolitiikkaa, joka on vakavasti vaikeuttanut pienituloisten asemaa. Lukuisten säästöjen yhteisvaikutuksia pienituloisiin ei ole kuitenkaan arvioitu eikä niistä ole kunnolla keskusteltu, Kiljunen muistuttaa.

– Emme saa sulkea silmiämme köyhyydeltä. Meidän päättäjien on nähtävä päätöksentekomme vaikutukset suomalaisessa arjessa. Vain nostamalla nämä asiat keskusteluun voimme yhdessä löytää niihin parempia ratkaisuja, vaikuttavampaa lainsäädäntöä ja kestävämpiä talouslinjauksia.