Kiireellä syntyy sutta ja sekundaa

Ajankohtaista 13:57

Sosialidemokraatit jättivät tänään valtiovarainvaliokunnassa vastalauseen hallituksen hätäisesti ja kiireellä valmisteltuun esitykseen. Hallitus toi kaksi toisiinsa liittyvää esitystä eri aikaan eduskunnan käsiteltäväksi. Esitys Euroopan rahoitusvälineelle annettavista valtiontakauksista ja laitoksen puitesopimusesitystä olisi pitänyt käsitellä eduskunnassa yhtäaikaisesti.

Esitykset ovat laajoja ja taloudellisilta vaikutuksiltaan mittavia, joten käsittelyn olisi pitänyt olla mahdollisimman perusteellista. Riittävän perehtymisajan lisäksi esitykset olisi pitänyt käsitellä erityisesti valtiovarainvaliokunnan ohella myös perustuslaki- ja talousvaliokunnassa.

Perehtyminen asiaan jäi kiireessä vajavaiseksi ja eduskunta joutuu hyväksymään puutteellisen käsittelyn jälkeen taloudellisilta vaikutuksiltaan pahimmillaan viidenneksen Suomen budjetin loppusummasta olevasta asiasta. Menettely loukkaa eduskunnan budjettivaltaa.

Sosialidemokraatit vaativat valtiovarainvaliokunnassa esitysten perusteellisempaa käsittelyä, mutta eivät saaneet esitystä läpi eduskunnassa. Äänestyksessä hallituspuolueiden äänillä kaadettiin tämä vaatimus