Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kesäkokouksen kannanotto

Ajankohtaista 09:49

 
Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Kuopio 3.9.2009
 
 

Verotus on uudistettava oikeudenmukaisemmaksi  

Verotusta on uudistettava oikeudenmukaisemmaksi, jotta ylisuuria tuloeroja voidaan tasoittaa. Verotuksen on oltava riittävää, jotta hyvinvointivaltion palvelut ja tulonsiirrot voidaan rahoittaa. Verotuksen on aina kannustettava työhön.  Ansiotulojen ja pääomatulojen veroeroa onkin kurottava umpeen.
 
Hyväosaisten veroalennusten sijasta voimavaroja on suunnattava työllisyyden hoitoon, kuntalaisten palveluihin ja pienituloisten tilanteen parantamiseen sekä investointeihin ja työllisyyden vahvistamiseen. Laman kustannuksia ei saa jättää tulevien sukupolvien maksettavaksi.
 

Työllisyyttä on vahvistettava

Valtion on huolehdittava omistamiensa yritysten yhteiskuntavastuusta, työllisyydestä ja alueellisesta kehityksestä. Hallitus on omistajaohjauksessaan antautunut liian helpolla markkinoiden vietäväksi. Hallituksen esitykset Destian, Raskoneen ja Labtiumin myynnistä ovat vakavia virheitä. Sosialidemokraatit eivät hyväksy Destian myymistä.
 
Hallitus on myymässä kansallisomaisuutta ylisuurten verokevennysten katteeksi. Tätä emme hyväksy. Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä vaatii selontekoa valtion omistajaohjauspolitiikasta heti alkusyksystä.
 
Metsäteollisuuden pelastamiseksi on saatava aikaan kansallinen pelastusohjelma, jolla alan kohtuuhintainen puuraaka-aineen ja energian saanti turvataan, tuotekehitystä lisätään sekä vahvistetaan logistisia ratkaisuja. Sosialidemokraatit edellyttävät toimia, joilla Itä-Suomen ja Varkauden metsäteollisuuden vakavat uhat voidaan torjua.
 
Modernia talouskasvua ja työllisyyttä voidaan luoda myös ympäristö- ja ilmastoteknologian kehittämisellä. Se auttaa osaltaan uuden nousun alkuun ja vahvistaa tulevaisuuden kilpailukykyämme.
 
Työttömyyden nousu vaatii panostamaan enemmän työttömyyden hoitoon. On tärkeää ehkäistä työttömyyden pitkittymistä, koska se syrjäyttää pysyvästi työmarkkinoilta ja herkästi koko yhteiskunnasta. Työvoimatoimistojen ja työvoimapolitiikan resurssit on turvattava. Nuorten pitkäaikaistyöttömyys on estettävä. On tarjottava mahdollisuus koulutus-, tukityö-, työharjoittelu- tai työpajapaikkaan.
 
Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä kannattaa puolueen puheenjohtajan ehdotusta kutsua koolle laaja työllisyysfoorumi.
 

Kuntien palveluista on huolehdittava 

Kunnissa lama ei vähennä päivähoidon, koulutuksen, vanhustenhoivan tai terveydenhuollon tarvetta. Päinvastoin monen palvelun tarve kasvaa.
 
Kunnat tarvitsevat lisää rahoitusta voidakseen huolehtia julkisista hyvinvointipalveluista. Tulevaisuudessakin valtion on huolehdittava omasta rahoitusvastuustaan, jotta kaikilla on tasa-arvoinen mahdollisuus saada hoitoa, huoltoa ja koulutusta.
 
Sosialidemokraatit haluavat lisätä tukea kuntien peruskorjaushankkeisiin. Näin saisimme työtä romahtaville rakennusmarkkinoille ja samalla turvaamme kuntien omaisuuden arvon säilymistä, olipa kyse homekoulusta, päiväkodista tai vanhainkodista.