Kärnä: Työuria pidennettävä yhteisesti sopimalla

Ajankohtaista 12:23

Tällä viikolla on jälleen nostettu julkista keskustelua työurien pidentämisestä. Tämä on talouspolitiikan yksi kulmakiviä: työurat on saatava pitenemään, jotta rahat yhteisessä kassassa riittävät julkisten palveluiden ja yhteisen turvan ylläpitoon.

– Työurat pitenevät parhaiten asian osallisten, julkisen vallan, työntekijöiden, sekä työnantajien edustajien yhteisen sopimisen kautta. Työmarkkinajärjestöille pitäisi antaa rauha yhdessä miettiä sellaiset toimet, joilla työurat pidentyvät. Ns. Pekkarisen työryhmän toimikausi 2013 vuoden loppuun on sopiva. Sopimisen kulttuuri on ylipäätään epävarmana aikana vakauden ja yhtenäisyyden kannalta tärkeää. Hyvä kehikko sopimiselle on raamisopimus, ja sitä tuleekin jatkaa, Kärnä linjaa. 

– Kaikkein tehokkaimmin työurat pidentyvät työttömyyttä vähentämällä. Tästä syystä kevään kehysriihessä kasvun ja työn pitääkin olla keskeisiä aiheita. Toiseksi tarvitaan työelämän kehittämistä inhimillisemmäksi. Työpaikkojen työtä ja työolosuhteita kehittäneet toimenpiteet, sairaslomakäytäntöjen muutokset sekä työterveyshuollon ja kuntoutuksen vahvistaminen ovat tärkeitä askeleita työkyvyn tukemisessa. 

– Pidän erityisen tärkeänä sitä, että työuria pidentävistä toimista pystytään jatkossakin sopimaan. Sopiminen on kannattanut. Eläkejärjestelmän 2005 tehty uudistus on jo tuonut työuriin lisää pituutta, likimain 1,5 keskimääräistä vuotta pikku hiljaa vuodesta 2005 lähtien. Eläkejärjestelmän on oltava vakaa ja ennustettava. Siksi jatkuvia muutoksia on vältettävä. Ensin on arvioitava luotettavasti aiempien päätösten vaikutuksia. Tämä työ on vielä kesken. Pohjatyötä tehdään parhaillaan työmarkkinajärjestöjen pyynnöstä muodostetussa Pekkarisen asiantuntijaryhmässä. Ryhmälle tulisi nyt antaa työrauha, eikä hosuttaa jatkuvasti. Työuria tulee jatkossakin pidentää yhteistyössä: ei kavereiden varpaita talloen.

– Nykyisessä epävarmassa taloustilanteessa ylipäätään tulee ymmärtää sopimisen merkitys. Tarvitsemme hyvää työmarkkinajärjestöjen ja valtion yhteistyötä. Raamisopimus luo tällaisen pohjan yhteistyölle. Raamisopimuksen jatko on tärkeää myös kansalaisen näkökulmasta. Jokainen työntekijä tarvitsee turvallisuutta, vakautta ja ennustettavuutta oman elämänsä suhteen pidemmäksi kuin neljännesvuodeksi.