Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kari: Supon toiminnasta osa uhkaa jäädä parlamentaarisen valvonnan ulkopuolelle

Ajankohtaista 14:34

SDP:n kansanedustaja Mika Kari pitää ongelmallisena hallituksen tiedustelulakipaketin esitystä suojelupoliisin valvonnan järjestämisestä. Merkittäviä osia Supon toiminnasta uhkaa Karin mukaan jäädä parlamentaarisen valvonnan ulkopuolelle, jos perustettavalle tiedusteluvalvontavaliokunnalle annetaan oikeus valvoa vain Supon tiedusteluun liittyvää toimintaa. Kari ei näe perusteita sille, miksi Supoa kokonaisuudessaan ei voitaisi asettaa eduskunnan asianmukaiseen valvontaan.

─ Hallituksen esityksessä koko Supo ei tule parlamentaarisen valvonnan piiriin. Perustettavan tiedusteluvalvontavaliokunnan valvonnan ulkopuolelle jäävät Supon johtamisen kokonaisuuden lisäksi muun muassa Supon rikostorjunnan perusteella tehtävä salainen tiedonhankinta ja turvallisuusselvitykset. Tiedustelutoimintaa on vaikea valvoa täysimääräisesti, jos ei ole kuvaa Supon toiminnan kokonaisuudesta, johon se liittyy, Kari kertoo.

Kari muistuttaa, että hallitus on esittämässä Supon roolin merkittävää muutosta. Käytännössä poliisiorganisaatio muuttuisi tiedustelulaitokseksi. Hän pitää valitettavana, että hallituspuolueet jyräsivät puhemiesneuvostossa SDP:n esityksen kirjaukseksi eduskunnan työjärjestykseen tiedusteluvalvontavaliokunnan tehtävästä valvoa koko Supoa. Kari toivoo, että lakien myöhemmässä valiokuntakäsittelyssä hallituspuolueet olisivat valmiita tulemaan puolitiehen vastaan Supon parlamentaarisen valvonnan saattamiseksi asianmukaiseen järjestykseen.

Sisäministeri pysyvästi TP-UTVA:aan

Kari nostaa esille jo vuonna 2015 tekemänsä esityksen hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan täydentämisestä sisäministerillä. Hallituksen tiedustelulakipaketti on Karin mukaan tuonut avauksen jälleen ajankohtaiseksi.

─ Tiedustelulakipaketin käsittelyn yhteydessä olisi syytä nostaa uudelleen keskusteluun esitys sisäministerin ottamisesta pysyväksi hallituksen ulko-ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan jäseneksi. Supon uusien valtuuksien mukainen toiminta ja kansainvälinen rikollisuus, terrorismi sekä maahanmuutto vaativat laajaa, ministeriörajojen yli ulottuvaa näkökulmaa. Tätä näkökulmaa yhteisen tilannekuvan saavuttamiseksi voitaisiin edistää sisäministerillä vahvistetun TP-UTVA:n kautta, kun hallinnon eri sektorien välinen tiedonvaihto tehostuisi, Kari esittää.