Kari Rajamäki: Liikennehankkeet tarvitsevat uusia rahoitusmalleja

Ajankohtaista 14:30

SDP edellyttää pitkäjänteistä liikennepolitiikkaa, jolla turvataan kansallisen ja alueellisen kehityksen edellyttämä perusväylänpito ja raideliikenteen turvallisuus ja sujuvuus. Kansanedustaja Kari Rajamäen mukaan elinkeinoelämää ja työllisyyttä tukevien kannattavien hankkeiden toteuttaminen on valtiontaloudellisesti edullisinta suorittaa yhteiskunnan toimesta turvaamalla riittävä rahoitus.

Infran ja erityisesti kehityshankkeiden rahoituksen vaje edellyttää kuitenkin jatkossa avoimuutta arvioida ennakkoluulottomasti uusia rahoitustapoja.
– Maa- ja kaavoitushyödyn kanavoiminen sitä edesauttavan liikennehankkeen rahoitukseen sekä polttoaineveron osittaisella korvamerkinnällä luotu infra-rahasto ovat eräitä selvittämisen arvoisia tapoja. Muitakin rahoituksen yhteistyömalleja yritysten ja elinkeinoelämän kanssa on pohdittava ennakkoluulottomasti.

Rajamäen mielestä Keskusta ei ole ollut koskaan työeläkejärjestelmän erityinen kehittäjä. Sen sijaan Keskusta on kunnostautunut ohi palkansaajien kuulemisen ja yhteisen sopimisen eläkeikien nostajana.

– Eläkevarallisuuden turvaamisen ja suomalaisten palkansaajien vanhuuden turvan varmistamisen tulee olla päällimmäisenä ja ratkaisevana asiana työeläkeläisten varojen sijoittamisessa.