Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kari Rajamäki budjetin palautekeskustelussa

Ajankohtaista 12:04

Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2012 oli palautekeskustelussa. Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoron piti kansanedustaja Kari Rajamäki.

Arvoisa puhemies,

SDP:n keskeinen vaalitavoite oli oikeudenmukaisuuden lisääminen ja eriarvoistumisen vähentäminen yhteiskunnassamme. Se näkyy nyt punaisena lankana hallitusohjelmassa ja päätettävänä olevassa talousarviossa.

Vaikka poliittinen ja taloudellinen perusta järisee, hallitus teki historiallisen parannuksen työttömyysturvan peruspäivärahaan ja työmarkkinatukeen heti ensi vuoden alusta. Yhdessä vuodenvaihteen indeksikorotuksen kanssa korotus on 120 euroa kuukaudessa.

Asumistuen tulorajoja nostetaan työttömyyspäivärahan korotusta vastaavasti. Näin työttömän asumistuki ei vähene, vaan hän saa aidosti peruspäivärahan korotuksen hyväkseen.

Tavoitteena on korottaa nimenomaan ensisijaisia etuuksia, jotta myös ihmisten pitkäaikainen riippuvuus toimeentulotuesta vähenisi ja voitaisiin osin vahvistaa sosiaalityön tekemistä kunnissa.

Köyhyyden ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi korotettiin myös toimeentulotuen tasoa. Toimeentulotuen perusosan nosto 6 prosentilla ja yksinhuoltajien toimeentulotuen perusosan korotus 10 prosentilla parantaa myös viimesijaisen sosiaaliturvan varassa olevien ihmisten taloudellista tilannetta, mikä on hallitukselta tärkeä arvovalinta tässä ajassa.

Hallitus kaventaa tulo-, hyvinvointi- ja terveyseroja. Peruspalveluja vahvistetaan ja uudistetaan, turvataan ikäihmisille ihmisarvoinen vanhuus, panostetaan sosiaalisten ja terveydellisten ongelmien ennaltaehkäisyyn. Hallitusryhmät myös eduskuntakäsittelyn aikana panostivat päihdepalveluihin sekä mm. opiskelijoiden ateriatuen parantamiseen.

SDP:n paineesta nuoret ja pitkäaikaistyöttömät on nostettu työvoimapolitiikan kärjeksi.
Nuorten työttömyyteen puututaan takaamalla jokaiselle alle 25-vuotiaalle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Nuorten yhteiskuntatakuu tulee voimaan vuonna 2013. Nuorten yhteiskuntatakuu on sijoitus tulevaisuuteen: Suomella ei ole kansallisesti eikä inhimillisesti varaa nuorten syrjäytymiseen.

Pitkäaikaistyöttömyyden torjumiseksi aloitetaan kokeilu, johon kunnat voivat halutessaan osallistua. Valtio osoittaa tehtävään vaadittavat resurssit. Tarkoituksena on lisätä paikallisen elinkeinoelämän ja työnantajien kontakteja alueen pitkäaikaistyöttömiin.

Arvoisa puhemies,

Taloustilanne on huonontunut nopeasti Euroopan velkakriisin kärjistymisen ja edellisen keskustavetoisen hallituksen jättämän valtion velkaperinnön seurauksena. Takausjärjestelyt saattavat vaarantaa valtiontalouden kestävyyttä samalla, kun valtiolla on tarve tukea riittävää kasvua ja mahdollisimman hyvää työllisyyskehitystä ja hyvinvointipalveluiden tuottamista. SDP tukee varauksetta ministeri Urpilaista ja hallitusta kun kansallisen edun mukaisesti pyritään rajaamaan riskit niin, että Suomen veronmaksajat eivät joudu pankkien ja velkaisten maiden takausten maksumiehiksi.

Suomen vakaan ja ennustettavan talouskehityksen kannalta oli ratkaisevaa, että valtiovallan ja työmarkkinaosapuolten kesken sovittu raamisopimus muodostui kattavaksi. Keskeisesti ministeri Ihalaisen sitoutuneella työllä aikaansaadulla ratkaisulla tuetaan sopimusyhteiskuntaa ja lisätään sitä kansallista eheyttä ja luottamuksen ilmapiiriä, jolla pärjäämme vakavan talouskriisin yli.

Kestävyysvajeen ratkaisemiseksi on rakenteellisilla uudistuksilla ratkaiseva merkitys. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lisäksi tarvitaan toimia, joilla talouden kasvupohjaa vahvistetaan ja lisätään työllisyyttä. Harmaan talouden torjuntaa on vauhditettava sisäisen turvallisuuden ja hyvinvointipalveluiden rahoituksen vahvistamiseksi.

Palkkasopimuksen ja kestävyysvajeen supistustoimien ohella tarvitaan kasvua ja työllisyyttä tukevia nopeita ja tehokkaita kasvupanostuksia. Julkisen vallan toimin voidaan kohtuullisen pieninkin panoksin saada aikaan merkittäviä työllisyyttä edistäviä vaikutuksia asunto- ja korjausrakentamisessa.

Ratkaisevaa tulee olemaan kestävän talouskasvun, työllisyyden ja kilpailukyvyn vahvistaminen. Tarvitaan rohkeutta, tulevaisuuden uskoa ja työtä, jolla monipuolistetaan ja vahvistetaan uusia kasvualueita teollisuudessa, palveluissa ja luovilla aloilla. Turvaamalla koulutus- ja tutkimuspanostukset energia- ja ekologia-aloilla sekä mm. logistiset yhteydet Venäjän kasvaville alueille parannetaan Suomen kilpailukykyä.

Tuloja ja menoja tullaan arvioimaan uudelleen hallitusohjelman mukaisesti maaliskuun kehysriihessä ja on varmistettava valtiontalouden vastuullinen, pitkäjännitteinen ja taloudellista vakautta sekä sosiaalista oikeudenmukaisuutta edistävä finanssipolitiikka. On vältettävä paniikkijarrutusta. Keskeistä on arvioida toimenpiteiden vaikuttavuus talouden, alueiden ja työllisyyden näkökulmasta.

Kansallinen selviytyminen edellyttää köyhyyden ja syrjäytymisen vastaista taistelua. Suomessa elää yli puoli miljoonaa ihmistä köyhyysrajan alapuolella ja lapsiköyhyys kosketta 143 000 lasta. Viime vuonna sijoitettiin kiireellisesti huostaan 3423 lasta, vuodessa viidennes enemmän. Tämän pitää pysäyttää niin hallitus kuin oppositiokin, ei vain Joulun alla, vaan myös tämän talouskriisin edellyttämissä arjen ratkaisuissa. Tarvitaan keskustelua politiikan sisällöistä ja arvovalinnoista politiikan viihteellistymisen sijaan.

Suomi tarvitsee rohkeutta sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen sekä veronmaksukyvyn mukaiseen verotukseen. Tällä luodaan sitä kansallista eheyttä, jolla Suomi selviytyy tulevistakin haasteista.