Kari ja Tuomioja pahoittelevat, ettei seurantaryhmää haluttu käyttää enemmän selonteon valmistelussa

Ajankohtaista 14:47

Erkki Tuomioja

Eduskunnan asettaman, hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisen sekä syksyllä valmistuvan puolustuspoliittisen selonteon valmistelua seuraavan, parlamentaarisen seurantaryhmän sosialidemokraattiset jäsenet Mika Kari ja Erkki Tuomioja katsovat, että hallituksen olisi kannattanut kuunnella ja ottaa laajemmin huomioon seurantaryhmän näkemykset.

Parlamentaarinen seurantaryhmä sai varsin kireässä aikataulussa mahdollisuuden kommentoida hallituksen luonnosta ulko- ja turvallisuuspoliittiseksi selonteoksi. Seurantaryhmä esitti yksimielisesti moniin kohtiin huomautuksia ja myös vaihtoehtoisia muotoiluja hallituksen käyttöön. Kaikkia ryhmän kommentteja ei kuitenkaan ole otettu huomioon ja muutokset on tehty vain muutaman lauseen muotoiluihin, kun seurantaryhmä olisi toivonut kokonaisuuksien laajempaa uudelleenkirjoittamista. Tähän on vaikuttanut ulkoministerin itselleen asettama turhan kiireinen aikataulu, vaikka seurantaryhmästä ja eduskunnasta laajasti viestitettiin, että selonteon valmistelua kannattaisi jatkaa syyskuuhun saakka, jolloin eduskunta vasta aloittaa selonteon valiokuntakäsittelyn. Tällöin selonteossa olisi voitu myös arvioida mm niin Brexit-äänestyksen kuin Naton Varsovan huippukokouksen jälkeistä tilannetta.

Selonteossa ei esitetä Suomen turvallisuuspolitiikan peruslinjaan muutoksia ja luotamme siihen, että selonteon eduskuntakäsittelyssä voidaan samanlaisessa hyvässä yhteistyöhengessä kuin seurantaryhmässä valmistaa eduskunnan vastaus selontekoon niin, että se korjaa ja täydentää niitä puutteita ja yksipuolisuuksia, joita selontekoon nyt on jäänyt.

Mika Kari

Erkki Tuomioja