Kari: Arjen turvallisuus edellyttää osallisuutta, palveluja ja riittäviä viranomaisresursseja

Ajankohtaista 15:06

Mika Kari

SDP:n kansanedustaja Mika Kari paalutti poliisien määrän minimistason 7200 poliisiin pitäessään SDP:n ryhmäpuhetta sisäisen turvallisuuden selonteosta. Selonteko linjaa tavoitteeksi vakiinnuttaa poliisien määrän 7000 poliisin tasolle.

– Yhtälö, jossa voimavaroja vähennetään tehtävien lisääntyessä, ei ole kestävä. Viime vaalikaudella 7500 poliisia oli perussuomalaisille liian alhainen taso jopa välikysymyksen arvoisesti. Nyt selonteossa ollaan tyytymässä 7000 poliisiin. Hallituksen kehyslinjauksilla mentäisiin jopa alle 6500 poliisin vuoteen 2020 mennessä. Tämä ei riitä SDP:lle. Me vaadimme ehdottomaksi minimitasoksi 7200 poliisia.

– Lisäksi jotta heikentyneeseen turvallisuustilanteeseen voidaan vastata, tulee virkamiestyöryhmän esityksen mukaisesti myös selvittää täydennyspoliisijärjestelmän käyttöönottamista.

– Selonteossa peräänkuulutetut uudet toimintatavat, jotka nojaavat mm. viranomaisten yhteistyön kehittämiseen ja tietoteknologian parempaan hyödyntämiseen, ovat tärkeä kehittämiskohde ja niihin on tärkeää panostaa. Mutta täytyy vakavasti kysyä, onko niistä korvaamaan poliisimiesten ja naisten työtä siinä mitassa ja sillä aikataululla kun nyt on esitetty.

Turvallisuus ei ole pelkästään turvallisuusviranomaisten toimintaa, vaan siihen vaikuttaa kaikki se, mitä yhteiskunnassa tapahtuu. Ihmisten pahoinvointi lisääntyy työttömyyden, syrjäytymisen ja osattomuuden kasvun myötä.

– Kansalaisten turvallisuudesta on kyettävä huolehtimaan kaikissa tilanteissa, se on yhteiskunnan yksi päätehtävistä. Kun puhutaan sisäisestä turvallisuudesta, puhutaan yhteiskunnan perusjärjestelmien toimivuudesta. Hallituksen toimet, kuten leikkaukset peruspalveluihin ja etuuksiin heikentävät turvallisuutta. Siihen päälle tehdyt leikkaukset turvallisuusviranomaisten resursseihin johtavat meidät kestämättömään tilanteeseen.

– Hyvinvointiyhteiskunnassa ei kansalaisten pahoinvointia voida ratkaista yksin turvallisuusviranomaisten määrällä. Kokonaisturvallisuus edellyttää eri väestöryhmät huomioivaa viranomaisten yhteistyötä, riittäviä peruspalveluita ja kansalaisten aitoa osallisuutta suomalaisen yhteiskunnan rakentamiseen.

Sisäisen turvallisuuden selonteko annettiin nyt eduskunnalle ensimmäistä kertaa. Samaan aikaan kun turvallisuusviranomaisten resurssit ovat taloustilanteen puristuksessa vähenemässä, heidän tehtäväkenttänsä muuttuu koko ajan vaikeammin hallittavaksi mm. kyber- ja hybridiuhkien myötä.

– Viranomaisten yhteistyö osoitti toimivuutensa erittäin hyvin, kun viime vuonna Suomeen kohdistui yllättävää ja laajamittaista turvapaikanhakijoiden maahantuloa. Se on yksi Suomen turvallisuuskentän suurimmista vahvuuksista. Tätä taustaa vasten on valitettavaa, että tulli on jätetty pois tästä selonteosta kokonaan. Tullilla on oma selkeä rooli, jota on vahvistettava, kun viranomaisyhteistyötä kehitetään.

– Vaikka ihan vielä ei ole näköpiirissä Oy Poliisi Ab:ta tai Oy Suomen Itäraja Ab:ta, vaikuttaa esimerkiksi yksityisen turva-alan kasvu turvallisuusviranomaistenkin työhön. Tässä yhteydessä on ensiarvoisen tärkeää, että vastuut pidetään selkeinä. Virkavastuuta ei voi ulkoistaa, Mika Kari huomauttaa.