Kantola: Yleisradion säilyttävä Suomen kulttuurikeskuksena

Ajankohtaista 19:16

SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Ilkka Kantola vaatii, että Yleisradio täytyy säilyttää Suomen kulttuurikeskuksena. Kantolan mukaan Yleisradion keskeinen tehtävä on suomalaisen kulttuurin ja sivistyksen varjelu ja vahvistaminen.

– Viestintäteknologian nopea kehitys on tehnyt koko maailmasta yhä selvemmin kentän, jossa erilaiset kulttuurit, viestinnän sisällöt ja viihteen muodot kilpailevat yleisöstä. Kaupallinen media asettuu tähän kilpailuun omista lähtökohdistaan tavoitellen sijoituksilleen mahdollisimman hyvää tuottoa. Suurten kansainvälisten yhtiöiden massaviihde osoittautuu tässä logiikassa helposti kilpailukykyisimmäksi sisällöksi, kun tavoitellaan suuria yleisöjä ja mainostuloja, Kantola toteaa.

Hänen mielestään ansaintalogiikalla toimivilla yhtiöillä ei pienellä markkina-alueella ole juuri mahdollisuutta toimia kulttuurin tai sivistyksen merkittävinä sponsoreina.

Kantola muistuttaa, että lakiin perustuva Yleisradioyhtiö on ollut vapaa kehittämään toimintaansa muista lähtökohdista kuin taloudellisen voiton tavoittelusta.
– Yhtiön rahoitus on perustunut lakiin, eikä sen ole tarvinnut hakea rahoitusta avoimilta markkinoilta. Juuri siksi sillä on sekä mahdollisuus että velvollisuus tuottaa sellaisia kulttuurisia ja sivistyksellisiä sisältöjä, jotka eivät kerää suuria tai maksukykyisiä yleisöjä. Esimerkkinä ovat vaikkapa lastenohjelmat.

Kantolan mukaan Yleisradion laaja julkisen palvelun tehtävä muistuttaa nykyaikaisten kirjastojen tehtävää. Kirjastojen tavoin Ylekin on tänä päivänä yhä monipuolisempi kulttuurin, viihteen ja sivistyksen keskus.
– Myös Yleä voi pitää oppimiskeskuksena, joka laajenevien sisältöjensä ja parantuneen saavutettavuutensa kautta antaa tukea niin itsensä kehittämiselle kuin monipuoliselle opiskelullekin.

Kantola toteaa Yleisradioyhtiön olevan vaikuttavuudeltaan merkittävä työpaikka ja kulttuurin ja taiteen tilaaja. Työpaikkana se muodostaa kansallisesti ja kansainvälisestikin merkittävän foorumin nykyaikaisen viestinnän kehittämisen ja kulttuurin tuotannon alalla.
– On tärkeätä, että Yleisradion rahoitus turvataan, ja että sen valvonta pysyy eduskunnan käsissä.