Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kantola: Suomi ei selviä pelkkien erityislahjakkaiden varassa

Ajankohtaista 12:41

– Opetushallitus on käynnistänyt ohjelman erityislahjakkaiden oppilaiden tukemiseksi. Tulevaisuudessakaan menestyvän Suomen strategia ei voi perustua siihen, että heikommin pärjääville kohdistettuja tukia siirretään erityislahjakkaiden hyväksi, huomauttaa SDP:n varapuheenjohtaja Ilkka Kantola.

– Suomi ei selviä pelkkien erityislahjakkaiden varassa. Koulutuspolitiikassa ei saa estää kenenkään lahjakkuuksien kehittymistä. Samalla tulee kuitenkin varoa sellaisia linjauksia, jotka entisestään lisäävät kansalaisten eriarvoisuutta.

– Opetushallituksen ohjelman avulla pyritään terävöittämään erityislahjakkuuden havainnointia ja kehittämään keinoja heidän kasvunsa ja opiskelunsa edistämiseen. Ohjelman käynnistäminen kertoo merkittävästä muutoksesta koulutuspoliittisessa ajattelussamme. Pahimmillaan on kyse paluusta aikaan, jolloin hyviä arvosanoja saaneet oppilaat saattoivat päästä oppikouluun, muut jatkoivat kansalaiskouluun.

– Peruskoulua koskevan kriittisen keskustelun yksi juonne on kaiken aikaa ollut huoli siitä, miten erityislahjakkaiden käy, kun kaikki ovat nyt yhtä ja samaa massaa. On väitetty, että peruskoulu hidastaa lahjakkaiden oppilaiden etenemistä.

– Olisi kaikkien kannalta hyvä, jos jokaisen yksilön mahdollisuudet voisivat täydesti toteutua hänen omaksi ja yhteiskunnan parhaaksi. Kun tämän kaltaisia koulutuspoliittisia linjauksia tehdään, on samalla muistettava, ettÄ koulutusjärjestelmämme suurin haaste on keskimääräistä heikommin pärjäävien oppilaiden tukeminen. Koulupudokkuuden taustalla on usein se, ettei oppimisvaikeutta tai muita koulunkäynnin hidasteita ole riittävän ajoissa havaittu. Juuri tähän tarvittaisiin lisää resursseja ja tarkkaavaisuutta.

– Peruskoulujärjestelmämme on vähentänyt oppilaiden välisiä eroja. Juuri peruskouluajattelun takia olemme kohtalaisesti kyenneet pitämään mukana myös kaikkein heikoimmilla lähtökohdilla varustettuja oppilaita. Suomen koulujärjestelmän menestyminen kansainvälisessä vertailussa PISA-tutkimuksessa selittyy juuri tällä lähtökohtien eroja tasaavalla peruskoulujärjestelmällämme.

– Toivottavasti opetushallituksen uusi erityislahjakkaiden tukemisohjelma ei johda tuen vähentämiseen niiltä, joilla on keskimääräistä heikommat lähtökohdat koulussa menestymiseen. Suomella ei ole varaa suhtautua välinpitämättömästi yhdenkään koululaisen pärjäämiseen. Me tarvitsemme kaikkien taitoja ja ponnistuksia tulevaisuuden Suomessa, kun aikaisemmat sukupolvet siirtyvät pois työelämästä ja vanhuuden myötä hoivan ja huolenpidon tarve kasvaa.