Kantola: Sotaa käydään jatkossa netissä ja ennaltaehkäisten

Ajankohtaista 11:40

SDP:n kansanedustaja Ilkka Kantola painottaa, että siviilikriisinhallinnan tulee olla etusijalla sotilaalliseen kriisinhallintaan verrattuna. Lisäksi Kantolan mukaan rauhanturvaajien määrää on kasvatettava.  Viime aikoina Suomen lähettämien rauhanturvaajien määrä on pudonnut.

– Tästä ei saa tulla pysyvää asiantilaa, joka olisi samalla ikävä signaali kansainväliselle yhteisölle sitoutuneisuudestamme.

Tulevaisuuden sotia ei Kantolan mukaan käydä korpimailla, vaan verkkomaailmassa. Sen takia kyberturvallisuus on nostettava yhdeksi keskeiseksi painopistealueeksi.

– Tämä uhka on vakava, ja kyberturvallisuusstrategian laatiminen on äärimmäisen asianmukainen hanke. Tehokkaan kyberpuolustuksen aikaan saamiseksi lainsäädännön muutoksia todennäköisesti tarvitaan.

Samaan hengenvetoon Kantola muistuttaa, että lakeja valmistellessa on syytä muistaa, että kansalaisten perusoikeuksista on pidettävä kiinni myös kyberaikakautena.

Kantolan mukaan Suomen tulee jatkossa hahmottaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkansa entistä laajemmassa mittakaavassa. SDP haluaa, että ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon sijaan jatkossa valmisteltaisiin kokonaisvaltainen turvallisuusstrategia. Sen kautta ohjattaisiin kaikkia turvallisuuden alalla toimivia hallinnonaloja ja niiden voimavaroja.

– Sekä lausuntovaliokuntien kannanotoissa että asiantuntijakuulemisissa painotetaan, että laaja turvallisuus edellyttää koko valtionhallinnon osallistumista, Kantola linjaa.