Kantola perää työnantajilta vastuuta maahanmuuttajien työllistymisessä

Ajankohtaista 10:48

SDP:n varapuheenjohtaja Ilkka Kantola ei halua, että Suomeen syntyy maahanmuuttajien halpatyömarkkinat. Hänen mukaansa liian vähälle huomiolle maahanmuuttajien työllistymisestä puhuttaessa on jäänyt se, mikä on työnantajien vastuu tasa-arvoisen työelämän edistämisessä.

– Kun yhteiskunta ei voi ulottaa toimitsijoitaan ja valvontaa joka paikaan, on paljolti työnantajien käsissä se, miten helposti ihonväriltään erilainen, hieman murtaen suomea tai ruotsia puhuva henkilö saa työpaikan. Maahan muuttaneiden omat kertomukset todistavat, että heidän kotoutumisensa suomalaiseen yhteiskuntaa tapahtuu parhaiten kielen oppimisen ja työpaikan avulla.

Mikään viranomaiskoneisto ei voi korvata työnantajien ja yritysten edistyksellistä ja ennakkoluulotonta asennetta ja toimintaa tässä. Mitä vähemmän on syrjintää, sitä parempi Suomi Kantolan mukaan on kaikille maassa asuville.

– Syrjinnästä ja työpaikan löytämisen vaikeuksista kertoo se, että kun kantaväestön työttömyysaste on 9 % luokkaa niin suomensomalialaisten työttömyysaste on lähes 60 %. Maahanmuuttajien työttömyysaste on moninkertainen kantaväestöön nähden. Tässä piilee rasismin siemen, kun pinnallinen johtopäätös on se, että kyse on maahanmuuttajan laiskuudesta vaikka taustalla on syrjityksi tuleminen työnhaussa.

Kantola muistuttaa, että luomalla aitoja mahdollisuuksia on saatu runsaasti myönteisiä kokemuksia maahanmuuttajien panoksesta suomalaisessa työelämässä. Helsingissä maahanmuuttajat esimerkiksi vastaavat jo suuresta osasta joukkoliikenteen palveluja.

– He toimivat aidosti ja näkyvällä paikalla yhteiskunnan jäseninä ja tekevät työtä itsensä, oman perheensä ja yhteiskunnan hyväksi. Tämä on juuri sitä pohjoismaisen hyvinvointivaltion perusajatuksen toteuttamista kaikkien tehdessä työtä ja osallistuessa samalla yhteisten palvelujen rahoitukseen, mitä sosialidemokraatit edellyttävät myös suomalaisilta.