Kantola: Kalliit preppauskurssit uhka mahdollisuuksien tasa-arvolle

Ajankohtaista 07:43

Kansanedustaja Ilkka Kantola pitää HS 20.1. uutista valmennuskurssien suosiosta huolestuttavana. HS:n mukaan joillakin opiskelualoilla aloittavista opiskelijoista jopa 80% on osallistunut valmennuskurssille. Varsin kalliiden valmennuskurssien vaikutus koulutuspaikan saamiseen on Kantolan mukaan ristiriidassa tasa-arvoisuudelle perustuvan maksuttoman korkeakoulujärjestelmämme kanssa. Valmennuskurssien merkityksen korostuminen on osoitus siitä, ettei olla lähelläkään tavoitetta mahdollisuuksien tasa-arvoon perustuvasta koulutusjärjestelmästä, jossa jokaisella on varallisuudesta ja maksukyvystä riippumatta samat mahdollisuudet koulutukseen.  Ikävään kehityssuuntaan on onneksi jo reagoitu viisaasti, kun kansalais- ja opiskelijajärjestöt ovat alkaneet tarjota myös ilmaisia valmennuskursseja.

Kurssien suosio varmistanee niiden tulevaisuuden jatkossakin. Samalla on syytä pohtia miten edistää korkeakoulutuksen tarjontaa niin, että tasa-arvoisuus paranee tulevaisuudessa. Lukion ja ylioppilastutkinnon uudistaminen on parhaillaan valmisteilla. Tässä yhteydessä on syytä tehdä ratkaisuja, jotka edistävät oppilaiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia korkeakoulupaikan hakijoina. Samassa yhteydessä on syytä punnita pääsykokeiden ja ylioppilastutkinnon ja sen osana mahdollisesti toteutettavan kypsyyskokeen keskinäistä suhdetta opiskelupaikan saamiseen vaikuttavina asioina. Selvää on, että bisnespohjalta toimivia valmennuskursseja on arvioitava ja seurattava myös kuluttajasuojan näkökulmasta.