Kantola: Hallitus kaventaa tuloeroja

Ajankohtaista 08:23

SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Ilkka Kantolan mielestä hallituksen toimet tuloerojen kaventamiseksi ovat historiallisia.

Kansanedustaja Kantola pitää VATT:n tulonjakoselvityksen tuloksia rohkaisevina.

– Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen laskelmien mukaan hallituksen kehysriihen ratkaisut kaventavat tuloeroja. Tämä johtuu siitä, että enemmistö uusista veronkorotuksista kerätään muista kuin tasaveroista. Verotuksen oikeudenmukaisuutta kasvatetaan mm. suurituloisten solidaarisuusverolla sekä luomalla uusi veroluokka yli miljoonan euron perinnöille. 

Kantola kiittelee myös hallituksen päätöstä jättää sosiaaliturva säästötoimenpiteiden ulkopuolelle.

– Politiikassa tehdään aina arvovalintoja ja vaikeina aikoina päätöksentekijöiden moraalia mitataan. Tämä hallitus on pitänyt työtä ja oikeudenmukaisuutta tärkeimpinä ohjenuorinaan. 

Kantola pitää talouspolitiikan suunnanmuutosta merkittävänä.

– On rehellistä todeta, että 1990-luvun laman jälkeen tuloerot revähtivät kestämättömän suuriksi ja yhteiskunta eriytyi huolestuttavalla tavalla. Tästä kehityksestä huolestuneena SDP asetti tavoitteekseen tuloerojen kaventamisen, ja nyt liikumme todistetusti oikeaan suuntaan. Taloudellisesti haastavista ajoista huolimatta hallitus on kyennyt parantamaan pienituloisten asemaa ja toteuttamaan valtiontalouden sopeuttamistoimet oikeudenmukaisesti. Hallituksen toimintatapaa voi hyvin perustein pitää loistavana poikkeuksena sekä maamme taloushistoriassa että verrattuna muiden maiden säästötoimenpiteisiin.