Kantola esittää eläintensuojelun valvonnan siirtämistä ympäristöministeriöön

Ajankohtaista 12:29

SDP:n varapuheenjohtaja Ilkka Kantola ei ole tyytyväinen ministeri Sirkka-Liisa Anttilan (kesk.) toimintaan tuotantoeläinten hyvinvoinnissa ilmenneiden puutteiden korjaamiseksi. Toistuvasti vuosien varrella esiin nousseet vakavat ongelmat eivät ole johtaneet tarpeellisiin toimenpiteisiin.

– Järjestelmä ei nyt selvästikään pysty suojelemaan eläimiä tarkoitetulla tavalla. Eräs puute saattaa olla se, että valvonta ja valvonnan kohde eivät ole tarpeeksi etäällä toisistaan, jotta terveellinen riippumattomuus toteutuisi. Tulisiko eläintensuojelun viranomaisvalvonta siirtääkin ympäristöministeriöön, jolloin ministeriön rooli kokonaisvaltaisen kestävän kehityksen edistäjänä samalla vahvistuisi?

Maa- ja metsätalouden näkökulma ei saa Kantolan mielestä jyrätä eläinten suojelua. Sen sijaan hän pitää tärkeänä, että kaikkia päätöksiä läpäisee kestävän kehityksen periaatteiden mukaan toimiminen.

– On tärkeää löytää kestävä ja tasapainoinen tapa suojella eläimiä tarpeettomalta kärsimykseltä samalla, kun hyväksymme niiden merkityksen elintarviketuotannossa.

Kantola vaatii aitoja ja vaikuttavia toimia vakavien puutteiden korjaamiseksi. Hänestä ministeri Anttila ei voi vetäytyä sen selityksen taakse, että kyse on yksittäistapauksista ja todellista ongelmaa ei ole.

– Eiköhän tässä kaikille ole käynyt hyvin selväksi, että puutteita tuotantoeläinten hyvinvoinnissa on. Ministerillä on kaikki mahdollisuudet vaikuttaa asioihin, mutta toistaiseksi on näyttänyt siltä, että eläintensuojelu ei ole ministerin asioiden tärkeysjärjestyksessä kärjessä. Tämä on näkynyt myös surullisessa vitkastelussa saimaannorpan suojelemisessa.

Lisätietoja: Ilkka Kantola, p. 050 512 2173