Kantola: Eriarvoisuuden kasvu estettävä

Ajankohtaista 10:29

SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Ilkka Kantola vaatii yhteiskunnallisen eriarvoisuuden kaventamista. Pienituloisten reaalitulot ovat viime vuosina laskeneet ja yhä useampi ihminen jää jälkeen yleisestä tulokehityksestä. Samalla hallituksen harjoittama, kuntataloutta kurjistava politiikka uhkaa yhteisten hyvinvointipalveluiden laatua ja saatavuutta.

Ennustettu taloudellinen kasvu ei väistämättä johda pienituloisimpien kansalaisten aseman paranemiseen ilman määrätietoisia poliittisia toimenpiteitä. Passiivisuus taantuman edessä on osoittanut, ettei nykymuotoisesta hallituspohjasta ole huolehtimaan tasapainoisesta kehityksestä.

– Sosialidemokraattien ankara velvollisuus seuraavalla vaalikaudella onkin huolehtia siitä, ettei eriarvoisuus entisestään kasva vaan kaikki pääsevät osallisiksi siitä helpotuksesta minkä uusi kasvu synnyttää, Kantola totesi puheessaan Työväentalojen liiton 40-vuotisjuhlissa Helsingissä.

Eriarvoisuuden vähentäminen vaatii laaja-alaista hyvinvointivaltiota vahvistavaa yhteiskuntapolitiikkaa sekä voimakasta panostusta työllisyyden vahvistamiseen. Erityishuomion kohteeksi tulee ottaa heikoimmassa asemassa olevat kansalaiset.