Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kansanedustajat Mäkisalo-Ropponen ja Salonen vaativat kuntia noudattamaan vanhuspalvelulakia

Ajankohtaista 13:46

SDP:n kansanedustajat ja vanhustyön ammattilaiset Merja Mäkisalo-Ropponen ja Kristiina Salonen pitävät 1.7.2013 voimaan tullutta vanhuspalvelulakia aitona mahdollisuutena vanhustenhoidon laadun parantamiseen Suomessa. He ovat kuitenkin erittäin huolissaan kuntien kirjavasta lain toteutuksesta.

– Vanhusväestöltä ja heidän omaisiltaan tulee viestiä siitä, ettei lakia noudateta toivotulla tavalla kaikissa kunnissa. Pallo on nyt kunnanvaltuustoilla. Vaadimme, että kunnat ensi vuoden talousarvioita laatiessaan huomioivat vanhuspalvelulain velvoitteet. Pitkällä tähtäimellä lain noudattaminen säästää kunnan menoja, sillä laki velvoittaa erityisesti panostamaan ennaltaehkäisyyn, oikea-aikaiseen hoitoon ja kuntoutukseen. Puutteet näissä aiheuttavat kunnissa suuria kustannuksia, toteaa Salonen.

– Myös kuntouttavassa kotihoidossa on paljon puutteita. Ympärivuorokautisessa hoidossa tarvitaan riittävästi henkilöstöä, mutta henkilöstömitoitus ei ole ainoa laatua selittävä tekijä. Laadukas hoito edellyttää ammattitaitoista ja osaavaa henkilöstöä, painottaa Mäkisalo-Ropponen. Toisaalta, jos henkilökuntaa ei ole riittävästi, ei ammattitaitoinenkaan henkilöstö pysty tekemään työtään kunnolla. Mitoitusten perusteena tulee olla kuitenkin asiakkaiden hoitoisuus.

Mäkisalo-Ropponen ja Salonen muistuttavat lisäksi, että vanhuspalvelulakia säädettäessä sovittiin tavoitteesta, ettei yhdessäkään yksikössä henkilöstömitoitus vuoden 2014 lopulla ole alle 0,5 työntekijää asukasta kohden. Mikäli tämä tavoite ei toteudu, henkilöstömitoituksesta säädetään lailla. Tästä on pidettävä kiinni.

– Kunnat eivät saa paeta velvoitteitaan vanhusten hyvästä hoidosta. Lainsäätäjinä haluamme varmistaa, että hyvä laki ei jää kuolleeksi kirjaimeksi, toteavat Merja Mäkisalo-Ropponen ja Kristiina Salonen lopuksi.

SDP:n ministeriryhmä, puoluejohto ja työvaliokunta pitävät Kuopiossa 20. – 21. elokuuta 2014 kesäkokouksensa, jonka yhteydessä osallistujat vierailevat Kuopion lähialueilla. Kansanedustajat Merja Mäkisalo-Ropponen ja Kristiina Salonen tutustuivat Kuopion Vanhustenkotiyhdistys ry:n Mäntylän palvelukeskukseen, jonka tavoitteena on tukea kotona asuvien ikääntyvien toimintakykyä ja toimia ikääntyvien kohtaamispaikkana.