Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kansanedustajat Berg ja Mäkynen: EU:n kouluhedelmätukea tulisi myöntää useammalle kunnalle / Fler kommuner borde beviljas EU:s skolfruktsstöd

Ajankohtaista 11:18

Suomen kunnat ovat voineet vuodesta 2017 alkaen saada tukea koululaisille tarkoitettujen hedelmien ja vihannesten ostamiseen. Suomi voi saada kouluhedelmätukea EU:lta 1,6 miljoonaa euroa vuodessa. Esimerkiksi lukuvuonna 2017-2018 kouluhedelmätuesta jäi kuitenkin käyttämättä lähes 90 prosenttia. Viime lukuvuonna jäi käyttämättä yli miljoona euroa.

– Olemme ymmärtäneet, että kuntien johdossa koetaan edelleen kouluhedelmätuen hakemista koskevat säännöt liian byrokraattisiksi. Siksi päätimme jättää kirjallisen kysymyksen vastuuministerille, maa – ja metsätalousministeri Jari Leppälälle (Kesk.), sanoo kansanedustaja Kim Berg (SDP).

Kysymys kuuluu: ”Mitä hallitus aikoo tehdä kouluhedelmätuen käytön lisäämiseksi ja miten saada lisää kuntia hakemaan tukea?”

– On fiksua, että tällaisia EU:n tukia käytetään täysimääräisesti, Kim Berg (SDP) lisää

Kirjallisessa kysymyksessään kansanedustajat Berg ja Mäkynen kirjoittavat myös, että vastuuviranomaisten tulisi edelleen parantaa kunnille ja toimittajille tiedottamista sekä löytää näiden kanssa ratkaisuja

-Hedelmien ja vihannesten lisääntynyt nauttiminen lounaalla tai välipalalla voi parantaa terveyttä, viihtyvyyttä ja oppimistuloksia. Kouluhedelmätuen lisääntynyt käyttö mahdollistaa tämän, kansanedustaja Matias Mäkynen (SDP) sanoo.

Fler kommuner borde beviljas EU:s skolfruktsstöd

Kommuner i Finland har sedan år 2017 kunnat få stöd för att köpa frukt och grönsaker avsett för skolelever. Finland kan få 1,6 miljoner euro per år i skolfruktsstöd från EU. Men exempelvis förblev närmare 90 procent av skolfruktsstödet outnyttjat under läsåret 2017-2018. Förra läsåret blev över 1 miljon euro outnyttjade.

-Vi har förstått att många i kommunernas ledning fortfarande upplever att reglerna för att ansöka om skolfruktsstöd är för byråkratiska. Därför valde vi att lämna in ett skriftligt spörsmål till ansvariga minister, Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä (Cent), säger riksdagsledamot Kim Berg (SDP).

Frågan lyder ”Vad ämnar regeringen göra för att öka användningen av skolfruktsstödet och hur kunde man få fler kommuner att ansöka om stödet?”

-Det är klokt att sådana här typer av bidrag från EU används till fulla belopp, tillägger Kim Berg (SDP)

I sitt skriftliga spörsmål skriver även riksdagsledamöterna Berg och Mäkynen att ansvariga myndigheter borde ytterligare förbättra informationen till kommunerna och leverantörer, samt tillsammans med dem hitta lösningar

-Mera frukter och grönsaker under lunchen eller i form av ett mellanmål kan förbättra hälsan, trivseln och skolresultaten. En ökad användning av skolfruktsstödet möjliggör detta, säger riksdagsledamot Matias Mäkynen (SDP).