Kansanedustaja Tuula Väätäinen: Siilinjärven uusi terveyskeskus välttämätön palvelujen ylläpitämisen kannalta

Ajankohtaista 13:54

Sosiaali- ja terveysministeriö on tänään ilmoittanut myöntävänsä Siilijärven kunnalle Pohjois-Savossa poikkeusluvan sosiaali- ja terveydenhuollon uudisrakennuksen rakentamiseen. Siilinjärven uuden terveyskeskuksen rakennuttaminen on perusteltua lakisääteisten palvelujen saatavuuden kannalta. Uusi rakennus korvaa vanhan sisäilmaongelmista ja kuntovaurioista kärsivän terveyskeskuksen.

– Olen tyytyväinen, että sosiaali- ja terveysministeriö on tunnistanut Siilijärven kunnan vaikean tilanteen. Poikkeusluvan myöntäminen on oikea ratkaisu ja aivan välttämätön riittävien palvelujen ylläpitämisen kannalta, sanoo Väätäinen.

Siilinjärven kunnassa yli 75-vuotiaiden määrän arvioidaan kolminkertaistuvan seuraavan 20 vuoden aikana ja peruspalvelujen kysynnän kasvavan 34% vuoteen 2030 mennessä. Nykyisen terveyskeskuksen tilat eivät mahdollista riittäviä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita.

– Siilijärven kunnan tilanne on esimerkki kiireellisestä tarpeesta turvata riittävät terveydenhuollon peruspalvelut. Terveydenhuollon palveluiden käyttö ja kysyntä tulee kasvamaan merkittävästi koko Suomessa lähitulevaisuudessa. Meidän tulee varmistaa, riittävät ja yhdenvertaiset terveydenhuollon palvelut ympäri Suomen, korostaa Väätäinen.