Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kansanedustaja Tuula Väätäinen: SDP:n johtama hallitus on päättäväisesti toteuttanut hallitusohjelmaa

Ajankohtaista 14:53

SDP:n kansanedustaja Tuula Väätäinen toteaa, että Sanna Marinin johtama hallitus on päättäväisesti toteuttanut hallitusohjelmaan kirjattuja linjauksia vaikeina aikoina. Suurimman osan vaalikaudesta hallitus on joutunut työskentelemään hyvin poikkeuksellisissa olosuhteissa vaikeiden asioiden äärellä. Haasteiden edessä hallitus on määrätietoisesti vaalikauden alusta asti saattanut hallitusohjelmakirjauksia toteen. Väätäinen on tyytyväinen, että aikana, jolloin Suomi on joutunut kohtaamaan globaalin pandemian, sodan Euroopassa ja muita vaikeita haasteita, on maatamme johtanut sosialidemokraattien vetämä hallitus.

– Hallituskauden alkutaipaleella hallitus toteutti sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksulain uudistuksen. Uudistus oli iso askel oikeaan suuntaan perusterveydenhuollon uudistamisessa, jolla lisättiin terveyden tasa-arvoa vähentämällä pienituloisimpien terveydenhuollon asiakkaiden maksurasitusta ja ennaltaehkäistiin maksujen päätymistä ulosottoon. Perusterveydenhuollon maksut eivät saa vaarantaa kenenkään toimeentuloa Suomessa, kaikilla kuuluu olla varaa sairastaa, sanoo Väätäinen.

– Lisäksi hallitus on toteuttanut muita merkittäviä lakiuudistuksen kuten perhevapaauudistuksen, joka on ollut harppaus kohti nykyaikaista perhekäsitystä, jossa hoitovastuu ja perhevapaat jakautuvat tasaisesti vanhempien kesken. Hallitus on myös toteuttanut oppivelvollisuuden uudistuksen, jossa oppivelvollisuus laajennettiin käsittämään koko toisen asteen koulutuksen. Näin jokainen nuori Suomessa suorittaa vähintään toisen asteen tutkinnon. Peruskoulun suorittaminen ei ole enää pitkään ollut työllistymisen ja menestymisen tae. On Suomen edun mukaista, että jokaisella nuorella on mahdollisuus hankkia riittävät taidot, joilla pärjätä ja menestyä omassa elämässä, kertoo Väätäinen.

Hallitus on toteuttanut muita merkittäviä lakiuudistuksia kuten sote-uudistuksen ja seitsemän päivän hoitotakuun. Kuluneen viime kevään aikana hallitus on myös jatkanut vanhuspalveluiden uudistamista, korottanut pienempiä eläkkeitä ja alentanut polttoaineen jakeluvelvoitetta, toteuttanut seksuaalirikoslainsäädännön uudistuksen sekä aloittanut lastensuojelun lainsäädännön kokonaisvaltaisen uudistustyön.

– Hallituksen merkittävä kärkihake sote-uudistus valmistui SDP:n johdolla. Tärkeä ja historiallisesti merkittävää uudistusta on yritetty saada valmiiksi yli 10 vuotta eri hallituskokoonpanojen voimin. Tämä hallitus kuitenkin onnistui siinä missä aikaisemmat hallitukset eivät. Suomeen saatiin vihdoin sote-uudistus, joka vahvistaa julkista terveydenhuoltoa ja turvaa tasa-arvoiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut asuinpaikasta ja lompakon paksuudesta riippumatta. Hallitus on lisännyt suomalaisten yhdenvertaisuutta myös toteuttamalla seitsemän päivän hoitotakuun, jotta perusterveydenhuollon palvelut olisivat saatavilla kaikille kohtuullisen ajan sisällä, korostaa Väätäinen.

– Kuluneen viime kevään aikana hallitus on tehnyt monia toimia suomalaisten hyvinvoinnin, toimeentulon ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden parantamiseksi. Hallitus on jatkanut vanhuspalvelujen uudistamista toteuttamalla vanhuspalveluiden uudistuksen toisen vaiheen, joka on jatkoa iäkkäiden ihmisten palveluja koskevan lakiuudistuksen ensimmäiselle vaiheelle, jossa säädettiin muun muassa ympärivuorokautisen hoidon henkilöstömitoituksesta. Vanhuspalveluja uudistamalla mahdollistetaan ikääntyneen asuminen kodissaan mahdollisimman pitkään ja turvallisesti sekä riittävän avun saanti ja myös kotihoidon työn helpottaminen. Lisäksi hallitus on tehnyt pienempien eläkkeiden korotuksen, alentanut polttoaineen jakeluvelvoitetta, joka tukee suomalaisten työssäkäyntiä ja mahdollisuuksia liikkua vapaa-ajalla, listaa Väätäinen.

– Lastensuojelun lainsäädännön kokonaisuudistuksen valmistelun aloittaminen osoittaa SDP:n johtaman hallituksen sitoutumisen lapsiperheiden tukemiseen. Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden henkilöstömitoituksesta on hallituskaudella jo säädetty laki. Lastensuojelu on kuitenkin kokonaisvaltaisen uudistuksen tarpeessa, jotta jokaisen lapsen oikeus turvalliseen lapsuuteen ja yhdenvertaiseen kehitykseen pystytään turvaamaan. Nykyinen lastensuojelulaki on vanhentunut ja kokonaisvaltaiselle uudistukselle, jossa lasten etu asetetaan ensisijalle, on tarvetta. Lisäksi hallitus on saattanut toteen merkittävän ja erittäin tarpeellisen seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistuksen, jolla parannetaan uhrin asemaa ja kovennetaan lapsiin kohdistuvien rikosten rangaistuksia. Hallitus on hyvin poikkeuksellisissa olosuhteissa ja vaikeiden haasteiden keskellä edistänyt suomalaisten hyvinvointia, toimeentuloa ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Tätä tärkeää työtä hallitus tulee jatkamaan hallituskauden loppuun asti, päättää Väätäinen.