Kansanedustaja Tuula Väätäinen: Riskiryhmään kuuluvien toimintakyky uhattuna

Ajankohtaista 12:53

Kansaedustaja Tuula Väätäinen (sd) on huolissaan riskiryhmiin kuuluvien ja yli 70-vuotiaiden toimintakyvyn ylläpitämisestä poikkeusoloissa. Oleskelu karanteenia vastaavissa olosuhteissa on ongelmallista säännöllisesti erilaisia liikunta- ja kuntoutuspalveluja tarvitsevien kannalta. Poikkeusolojen vaikutukset riskiryhmään kuuluvien ja yli 70-vuotiaiden toimintakyvyssä voivat olla pitkäaikaisia. Kuntien tulee pyrkiä aktivoimaan liikunta- ja kuntoutuspalvelujen tarvitsevia asukkaitaan heti tilanteen salliessa. Myös Kuopion Invalidit ry on ilmaissut asiassa huolensa ja lähestynyt Kuopion kaupunkia kirjeitse.

– Hallituksen ja viranomaisten rajoitustoimet ovat täysin aiheellisia ja niitä meidän kaikkien tulee myös noudattaa. Olen huolissani rajoitustoimien aiheuttamista pitkäaikaisista vaikutuksista riskiryhmään kuuluvien toimintakyvyssä. Karanteenia vastaavissa olosuhteissa oleskeleminen heikentää nopeasti riskiryhmään kuuluvien ja yli 70-vuotiaiden toimintakykyä niin fyysisesti kuin henkisestikin. Koronaviruspandemian seurauksena säännölliset erityisryhmille järjestetyt liikunta- ja kuntoutuspalvelut ovat kautta maan katkolla, sanoo Väätäinen.

– Liikuntaesteiset ihmiset, joiden kuntoutus on pitkälti ulkopuolisten varassa ovat erityisen vaikeassa tilanteessa. Monissa kunnissa kuntoutuspalvelut ovat loppuneet kuin seinään, eikä palveluiden uudelleen käynnistämisestä ole tietoa. Haitalliset vaikutukset kasaantuvat helposti juuri kaikkein heikoimmassa tilanteessa oleville, kertoo Väätäinen.

– On olemassa suuri riski, että erilaisten säännöllisten liikunta- ja kuntoutuspalvelujen piiriin kuuluvat eivät pysty palaamaan takaisin epidemiaa edeltäneeseen normaaliin arkeen kivuttomasti. Jotta voimme minimoida karanteeniajan toimintakyvyn heikkenemisen vaikutukset tulisi kuntien liikuntatilat avata ja ohjatut liikunta- ja kuntoutuspalvelut käynnistää välittömästi tilanteen salliessa. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää matalan kynnyksen fyysisen ja henkisen toiminnan tukemiseen, korostaa Väätäinen.