Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kansanedustaja Tuula Väätäinen: Perhevapaauudistus panostaa perheiden hyvinvointiin vanhemmuuden jakamisen helpottamiseen

Ajankohtaista 14:29

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen perhevapaauudistuksen myötä perhevapaat ja hoitovastuu jakautuvat perheissä aiempaa tasaisemmin molempien vanhempien kesken. Perheiden päivärahapäivien kokonaismäärä kasvaisi nykyisestä noin 11,5 kuukaudesta reiluun 14 kuukauteen.

Uudistus tuo molemmille vanhemmille samanlaiset 164 päivärahapäivän kiintiöt. Omasta kiintiöstään on mahdollista siirtää toiselle korkeintaan 69 päivää. Kaikki perheet saavat vihdoin yhtäläiset päivärahat, riippumatta perhemuodosta ja vanhempia kohdellaan samalla tavoin riippumatta sukupuolesta.

-Sanna Marinin hallituksen esittelemä uudistus on harppaus kohti perhevapaajärjestelmää, joka noudattaa nykyaikaista perhekäsitystä, jossa hoitovastuu jakautuu tasaisesti. Esitelty uudistus ei tietenkään yksinään ratkaise kaikkia lapsiperheitä koskettavia arjen haasteita. Tarvitsemme yhteiskunnassamme entistä enemmän perhemyönteistä asennetta, korostaa Väätäinen.

-Suomessa on 1990-luvulta asti pyritty hoivavastuun tasaisempaan jakamiseen vanhempien kesken ja isien kannustamiseen perhevapaiden käyttöön. Suomesta sekä muista Pohjoismaista on vahvaa näyttöä siitä, että päivärahajaksojen kiintiöinti on kaikkein tehokkain keino hoitovastuun jakamiseen. Molemmilla vanhemmilla tulee olla yhtäläiset oikeudet. Nykymallissa näin ei ole, kertoo Väätäinen.

-Hallitusohjelmaan on linjattu, että äidin käytettävissä olevaa päivärahan enimmäiskestoa ei tulla lyhentämään. Uudessa mallissa perhevapaat muodostavat yhtä pitkän jakson kuin mitä nykymallissa voi enimmillään nostaa äitiysrahaa ja vanhempainrahaa. Tämän jälkeen vanhempi voi nostaa kotihoidon tukea aina lapsen kolmanteen ikävuoteen saakka kuten nykyisinkin. Tilanteissa, joissa synnyttävä vanhempi on parempituloinen, uudistus mahdollistaa hänen puolisolleen pidemmän vapaan kuin mitä isillä nykyään on käytettävissä, sanoo Väätäinen.

Perhevapaauudistuksen lainvalmistelu etenee sosiaali- ja terveysministeriössä, ja aikaisintaan uudistus tulee voimaan vuonna 2021.