Kansanedustaja Tuula Väätäinen: Kuntouttavaa työtoimintaa koskeva laki tullaan uudistamaan

Ajankohtaista 17:30

Sanna Marinin hallitus esittää muutoksia kuntouttavaa työtoimintaa koskevaan lakiin. Tavoitteena on parantaa osatyökykyisten osallisuutta ja työllistymisen edellytyksiä. Pitkään työttöminä olleiden henkilöiden edellytyksiä edetä kohti avoimia työmarkkinoita kohennetaan. Lisäksi uudistuksella halutaan vahvistaa asiakkaan oikeutta hyvään sosiaalihuoltoon ja varmistaa, että kuntouttava toiminta on tavoitteellista ja että henkilöiden saamasta tuesta ja ohjauksesta huolehditaan.

Lakia muutetaan siten, että jatkossa aktivointisuunnitelmaan on kirjattava asiakkaalle kuntouttavan työtoiminnan aikana annettava tuki ja ohjaus sekä kuntouttavan toiminnan tavoite. Lisäksi kuntouttavan työtoiminnan sisältö tullaan määrittelemään laissa. Jatkossa kuntouttavia työtoiminta palveluja voi hankkia myös yritykseltä.

– Hallitus uudistaa kuntouttavaa työtoimintaa sosiaalisen kuntoutuksen kautta. Jatkossa otetaan huomioon pitkäaikaistyöttömän tai heikossa työmarkkina-asemassa olevan henkilön yksilöllinen kuntoutustarve hänen työelämävalmiuksiensa vahvistamiseksi ja yhteiskunnallisen osallisuuden turvaamiseksi. Kirjaamalla lakiin kuntouttavan työtoiminnan sisältö sekä vaatimus henkilölle annettavasta tuesta ja ohjauksesta varmistamme, että kuntouttava työtoiminta toteutetaan yksilöllistä tarvetta vastaavasti, sanoo Väätäinen.

– Nyt voimassa olevan lain mukaan kunnat voivat jo toteuttaa kuntouttavia palvelut monin eri tavoin. Alueellisessa toteutuksessa on kuitenkin ollut paljon vaihtelevuutta. Suomessa on alueita, missä kuntouttava toiminta on toteutettu yksilöllisesti ja laadukkaasti ja sitten on alueita, joissa toteutus ei ole vastannut lain tavoitteita. Juuri tähän hallitus tulee puuttumaan. Jatkossa kuntouttavan työtoiminnan palvelukokonaisuuteen tulee aina kuulua henkilön elämänhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä edistäviä palveluita sekä henkilön tarvitsema tuki ja ohjaus, kertoo Väätäinen.