Kansanedustaja Tuula Väätäinen: Hallitukselta tulossa mittava tukipaketti kunnille ja sairaanhoitopiireille

Ajankohtaista 16:58

Hallitus tukee kuntien taloutta mittavalla tukipaketilla osana vuoden 2020 neljättä lisätalousarvioesitystä. Tukipaketilla pyritään turvaamaan peruspalvelujen järjestämisen edellytykset kunnissa ja helpottaa kuntien taloudellisia haasteita. Kunnat saavat tänä vuonna tavallista suuremman osan yhteisöveron tuotoista. Kuntien osuus olisi poikkeuksellisesti 42,13 prosenttia tuotoista, kun se on normaalisti 32,13 prosenttia.

Kuntien ja sairaanhoitopiirien tukemisen kokonaisuus lisätalousarvioesityksessä on yhteensä noin 1,4 miljardia. Peruspalvelujen järjestämiseen tulee yhteensä yli 770 miljoonan lisäys. Tuesta 112 miljoonaa kohdistetaan lasten, nuorten ja perheiden tukemiseen. 60 miljoonaa vanhuspalveluiden toimivuuden varmistamiseen. 50 miljoonaa harkinnanvaraisten valtionosuuksien korotukseen, ja yhteensä 550 miljoonaa kaikille kunnille jaettavaksi osin asukaskohtaisesti tasasuuruisesti ja osin vuoden 2020 kunnallisveron jako-osuuksien suhteessa.

– Kuntien taloudellisten tilanteiden erot ovat Suomessa suuria ja kuntien tilanteet vaihtelevat. Koronakriisin vaikutukset ovat iskeneet kuntiin eri tavoin. Kuntien verotulot, myynti- ja maksutulot ovat laskeneet ja samalla sosiaali- ja terveydenhuollon menot ovat kasvaneet rajusti. Hallituksen tukipaketti pyrkii vastaamaan eri kuntien taloudellisiin ongelmiin ja haasteisiin monipuolisesti. Valtio paikkaa koronaviruksen kunnille aiheuttamia taloudellisia menetyksiä. Tarkoituksena on turvata peruspalvelujen järjestämisen edellytykset ja helpottaa talouden haasteita ja tukea talouskasvua, kertoo Väätäinen.

Lisätalousarvioesitykseen sisältyy 200 miljoonan tuki sairaanhoitopiireille. Avustuksella korvataan koronapotilaiden hoidosta ja pandemiaan varautumisesta aiheutuneita kustannuksia sekä sairaanhoitopiirien mahdollisia talouden alijäämiä.

– Suomen julkinen terveydenhuolto on selviytynyt hyvin koronaviruksen hoidosta. Taloudellinen isku on kuitenkin ollut erittäin suuri. Taloudellista tukea tarvitaan nyt poikkeusoloissa, jotta sairaanhoitopiirien toimintakyky pystytään säilyttämään nykyisellä tasollaan, sanoo Väätäinen.