Kansanedustaja Tuula Väätäinen: Asiakasmaksujen uudistus yhdenvertaistaa suomalaisten terveydenhuollon palveluita

Ajankohtaista 10:13

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksulain uudistus tarkoittaa hoitajavastaanottojen muuttumista maksuttomiksi perusterveydenhuollossa. Lakimuutos lisää suomalaisten terveydenhuollon tasa-arvoa ja siirtää painopistettä ehkäiseviin palveluihin laajentamalla maksuttomuutta ja kohtuullistamalla asiakasmaksuja. Lisäksi poliklinikkojen suorittamista hoidoista ja tutkimuksista ei jatkossa peritä maksuja alaikäisiltä asiakkailta. Toteutuessaan uudistus pienentää lähes miljoonan suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon maksuja. Lakimuutos lähtee nyt lausuntokierrokselle.

– Olen erittäin tyytyväinen, että sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaki saadaan uudistettua. Suomessa on entistä enemmän tarvetta maksuttomille terveydenhuollon palveluille. Hoitajakäyntien muuntaminen maksuttomiksi on keino, jolla pienennämme suomalaisten terveydenhoidon maksuja ja ennen kaikkea lisäämme terveydenhuollon tasa-arvoa, sanoo Väätäinen.

Asiakasmaksulain uudistuksen myötä asiakasmaksujen maksukattoa laajennetaan koskemaan suun terveydenhuollon, terapian, tilapäisen kotisairaan- ja kotisairaalahoidon sekä tietyistä etäpalveluista perittäviin asiakasmaksuihin. Lisäksi asiakasmaksut, joiden suorittamiseen on myönnetty toimeentulotukea tulevat kerryttämään maksukattoa.

– Laajentamalla perusterveydenhuollon maksukattoa kerryttävien palveluiden määrä varmistamme, että yhä useamman asiakkaan maksukatto täyttyy ja näin ihmisille palvelujen käytöstä aiheutuva maksurasitus pienentyy, kertoo Väätäinen.