Kansanedustaja Piritta Rantanen: Kaikille rintamaveteraaneille on varmistettava tasapuolinen oikeus etuuksiin

Ajankohtaista 14:15

SDP:n kansanedustaja Piritta Rantasen aloitteesta on toimitettu vastaavalle ministerille vastattavaksi kirjallinen kysymys rintamaveteraanien etuuksien myöntämisperusteista.

Rintamaveteraanien etuuksista on käyty keskustelua jo menneinä vuosina, mutta silti aiemmin asiaan tehtyjen korjausten jälkeen osa veteraaneista on jäänyt etuuksien ulkopuolelle. Rantanen näkee tästä johtuvan veteraanien epätasa-arvoisen aseman suhteessa toisiinsa suurena ongelmana. 

– Virkamiehet ovat useissa eri lausunnoissa vuosien varrella myöntäneet, että rintamasotilastunnusten myöntämisessä on tapahtunut paljon virheitä, Rantanen toteaa.

1.11.2019 voimaantullut muutos rintamaveteraanien kuntoutuksesta annettuun lakiin takaa rintamasotilastunnuksen omaaville henkilöille tulevaisuudessa kotipalvelut maksuttomina. Lisäksi rintamalisän määrä nousee 1.4.2020 alkaen.

– Ihmisten oikeudenmukainen kohtelu on SDP:n tärkeimpiä arvoja. On tärkeää varmistaa kaikkien maamme itsenäisyyttä puolustaneiden henkilöiden tasapuolinen oikeus näihin tukiin, Rantanen painottaa.

Kirjallisessa kysymyksessä ovat mukana Rantasen lisäksi myös SDP:n kansanedustajat Seppo Eskelinen, Eveliina Heinäluoma, Riitta Mäkinen ja Heidi Viljanen.