Kansanedustaja Pilvi Torsti: Oppivelvollisuuden laajennus tärkeä erityistukea tarvitseville nuorille

Ajankohtaista 15:48

Oppivelvollisuuden laajennus toiselle asteelle lisäisi yhteiskunnan vastuuta tukea erityisesti niitä nuoria, joiden opiskelukyky ja -valmiudet eivät riitä toisen asteen tutkinnon suorittamiseksi ilman erityistukea.

Uudistuksen avulla voitaisiin tarjota näille nuorille riittävä tuki, jotta koulun loppuun suorittaminen on mahdollista. Kyse voi olla opiskeluvalmiuksista, elämänhallinnasta tai erityisen tuen tarpeesta koulutilanteessa, kuten esimerkiksi monilla asperger-nuorilla.

”Tapasin hiljattain yhdeksäsluokkalaisen pojan äitiä. Pojalla on diagnosoitu asperger -oireyhtymä. Keskiarvo on reilusti yli ysin ja haaveissa yliopisto, mutta tuleva syksy mietityttää. Nyt koulu hoituu avustajan kanssa, mutta lukioon sellaista ei ole tarjolla. Äiti ja poika ovat selvitelleet asioita ja kiertäneet lukiota. Vaihtoehtona on, että perhe palkkaa itse avustajan, jonka koulu sitten hyväksyy” kertoo Pilvi Torsti.

Oppivelvollisuuden pidentäminen vaatii erityisen tuen sekä opinto-ohjauksen aktiivista kehittämistä ja siihen panostamista. Samalla oppivelvollisuuteen voitaisiin ottaa mukaan valmentavat koulutuksen (VALMA, TELMA ja LUVA), pajatoiminta sekä muita nuorille suunnattuja palveluita. Nyt ne ovat hajallaan eri hallinnonaloilla kuten esimerkiksi monet nuorisopalvelut ja työvoimapalvelut. Tästä meillä on olemassa hyvää valmistelua, joka tehtiin nuorisotakuun valmistelun yhteydessä.

Torsti: ”Olen kirjoittanut paljon siitä, kuinka toisen asteen suorittaminen on tämän päivän peruskoulutus. Ilman lukio- tai ammatillista koulutusta ei juuri ole asiaa työmarkkinoille tai jatko-opintoihin. Siksi olemme SDP:ssä esittäneet, että oppivelvollisuus laajennetaan koskemaan toista astetta. Tämä muutos mahdollistaisi sen, että kaikki pidettäisiin mukana myös toisella asteella.”