Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropposen vappupuhe

Ajankohtaista 11:00

Hyvät ystävät ja toverit, oikein hyvää vappua kaikille!

Viimeiset viikot ovat monelle olleet raskaita ja ahdistavia, mutta myös osoittaneet, että Suomessa on edelleen voimissaan yhteisöllisyyden ja välittämisen kulttuuri. Korona-pandemia on todistanut myös sen, että meillä on globaaleja haasteita, jotka on ratkaistava yhdessä. Korona ei johdu ilmastonmuutoksesta, mutta tosiasia on, että ellemme saa hillittyä ilmastonmuutosta, kohtaamme tulevaisuudessa kenties vielä suurempia ja pitkäkestoisempia kriisejä, joista selviytyminen on vieläkin hankalampaa.

Epidemian torjunnassa monet hallitukset ovat perustaneet politiikkatoimensa tieteelliseen tietoon epidemian käyttäytymisestä ja tähän toimintaan kansalaiset ovat laajasti antaneet tukensa. Tämä osoittaa sen, että ihmiset ovat valmiita luopumaan taloudellisista eduista terveyden turvaamiseksi. Vastaavaa toimintamallia tulee käyttää jatkossa myös ilmastopolitiikassa.

Ilmastonmuutoksen hallinta ja siihen sopeutuminen edellyttävät muun muassa taloudellisten ja terveydellisten riskien kiihkotonta tunnistamista ja tunnustamista. Toivon, että ilmastotavoitteiden saavuttamisesta saadaan aikaan samanlainen yhteinen tahtotila kuin koronakriisin hoidosta. Panostaminen luontoon ja puhtaaseen teknologiaan ei ole Suomelle pelkästään kuluerä. Se on mitä suuremmassa määrin myös kilpailuvaltti.

Hyvät toverit

Nyt on käynnistynyt työ kriisistä ulospääsyn suunnitteluun ja jälkihoitoon. Hallitus on luvannut tässä työssä huomioida hallitusohjelman tavoitteet sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävän yhteiskunnan rakentamisesta. Yhdellä rysäyksellä rajoituksia ei kuitenkaan voida purkaa ja edelleen on muistettava, että rajoitusten aikana kaikista kansalaisista mahdollisimman hyvän huolen pitäminen auttaa meitä palautumaan normaaliin elämään nopeammin.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on ollut huolissaan siitä, miten eri tavoin poikkeuslakia sovelletaan eri puolilla Suomea. Valmiuslain mukaisia toimivaltuuksia voidaan käyttää vain, jos tilanne ei ole hallittavissa viranomaisten säännönmukaisin toimivaltuuksin. Valitettavasti poikkeuslain nojalla on joissakin kunnissa lopetettu erilaisia toimintoja pohtimatta lainkaan, onko tämä välttämättömiä valmiuslain tarkoituksen näkökulmasta.

Nyt olisi tärkeää muistaa, etteivät poikkeusolot oikeuta palvelujen lakkauttamiseen tai olemassa olevien asiakkuuksien päättämiseen. Monin paikoin esimerkiksi omaishoitajat ja kuntoutusta tarvitsevat on jätetty oman onnensa nojaan.

On erityisen tärkeää myös varmistaa koululaisten ja heidän perheidensä riittävä tuki etäopetuksen aikana. Mitä paremmin oppilaista pidetään nyt huolta, sen helpompi heidän on palata takaisin normaalille oppimispolulle. Onneksi toukokuussa annettavaan lisätalousarvioesitykseen sisältyy lasten ja nuorten tukipaketti, jolla varaudutaan tukemaan kuntia, jotta opetukseen ja oppimisen tukeen voidaan lisätä resursseja etäopetuksen aikana ja sen jälkeen.

Hyvät ystävät ja toverit

Valmistuin lähes 40 vuotta sitten sairaanhoitajaksi ja muistan, että ennen valmistumistani eräs opettaja totesi ryhmällemme sairaanhoitajien olevan aina eturintamassa kriisin kohdatessa.

Neljäänkymmeneen vuoteen ensimmäisen kerran tämä toteamus on toteutunut näin konkreettisesti. Sairaanhoitajat ja muut hoitotyöntekijät ovat nyt todellakin eturintamassa taistelemassa koronaa vastaan.

Koulutuksensa perusteella hoitotyöntekijöillä on hyvät valmiudet toimia oikein ja ammatillisesti. Surullista kuitenkin on, että suojavarusteiden puutteiden takia he eivät voi toimia niin hyvin kuin pitäisi. Vielä surullisempaa on se, että suojavarusteiden käyttöön ja koronatestauksiin liittyvä ohjeistus on muuttunut useampaan kertaan, eikä se aina ole perustunut tieteellisesti tutkittuun tietoon. Me emme ole osanneet varautua tämän kaltaiseen kriisiin niin hyvin kuin pitäisi – ja luulimme.

Nyt vappuna – työn juhlana – voimme arvostuksen osoituksena nostaa maljan kaikille Suomen hoitotyöntekijöille – he ovat sen ansainneet. Arvostus on kuitenkin muutakin kuin juhlapuheita ja -maljoja. Se myös asiallisia työolosuhteita ja työn vaativuuden mukaista palkkausta. Toivottavasti koronaepidemia viimeistään osoittaa sen, että hoitotyöntekijät ovat palkankorotuksen, inhimilliset työolosuhteet ja oman työehtosopimuksen ansainneet. Siitäkin huolimatta, että korona iskee lujasti Suomen talouteen.

Hyvät Vapun juhlijat

Juhlimme vappua poikkeuksellisissa olosuhteissa, mutta työväen vapun viesti ei ole muuttunut. Yhtenäistä ja vahvaa Työväenliikettä tarvitaan koronan jälkeisen tulevaisuuden rakentamisessa, jotta varmistetaan, ettei suomalaisessa yhteiskunnassa ketään jätetä yksin ja ettei jatkossakaan unohdeta työväenliikkeen unelmaa oikeudenmukaisesta ja tasa-arvoisesta yhteiskunnasta.