Kansanedustaja Mäkisalo-Ropponen: Mitoitus on ehdoton edellytys – laadukkaan ja hyvän hoidon takaa koulutettu henkilöstö

Ajankohtaista 14:13

SDP:n kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropposen mielestä hoitajamitoitus on perusta laadukkaalle ja hyvälle hoidolle ja hoivalle. Mutta se ei yksin takaa vielä onnistumista vaativassa työssä.

-Hoitajamitoituksen 0,7 mitoitus on välttämätön ja ehdoton tae toimintakykyä ylläpitävän ja edistävän toiminnan toteuttamiseen ympärivuorokautisessa hoidossa ja hoivassa. Siksi lakiesitys on tärkeä edistysaskel, sanoo Mäkisalo-Ropponen (sd).

– Hoivantarjoajien velvollisuus on jatkossa varmistaa, että hoitoon ja hoivaan osallistuu paitsi riittävä määrä, mutta myös osaavia ja ammattitaitoisia henkilöitä. Siinä mielessä pelkästään ”käsiparien” määrän laskeminen ei riitä. Esimerkiksi muistisairaan henkilön toimintakyvyn ylläpitäminen ja auttava vuorovaikutus edellyttävät hoitajilta vankkaa ammattitaitoa ja osaamista.

-Olen ennen kansanedustajan työtä kouluttanut vanhusten hoidon ja hoivan henkilöstä yli 10 vuotta ja siinä työssä nähnyt, että vaikka kahdessa työyhteisössä on sama määrä henkilökuntaa, niin siellä voi olla aivan eri valmiudet toimintakyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen sekä hyvän elämänlaadun varmistamiseen. Selitys löytyi usein miten työntekijöiden asenteista ja ammattitaidosta, sanoo Mäkisalo-Ropponen.

-Toisaalta oman kokemukseni perusteella voin sanoa, että jos työntekijöitä ei ole riittävästi, ammattitaitoisinkaan henkilöstö ei pysty varmistamaan toiminnan laatua. Nyt tämä lakiesitys luo tältä osin perustan laadukkaalle hoidolle ja hoivalle, perustelee terveystieteen tohtori Mäkisalo-Ropponen

Joensuulainen Mäkisalo-Ropponen on eduskunnan tarkastusvaliokunnan varapuheenjohtaja, tulevaisuusvaliokunnan jäsen  ja perustuslakivaliokunnan varajäsen.