Kansanedustaja Mäkinen: Hallitus turvaa ihmisten toimeentuloa kriisin keskellä

Ajankohtaista 13:30

SDP:n kansanedustaja ja talousvaliokunnan jäsen Riitta Mäkinen on tyytyväinen vuoden 2020 toiseen lisätalousarvioesitykseen, jossa hallitus panostaa ihmisten terveyteen, toimeentuloon sekä kuntien tilanteen parantamiseen.

Hallitus esittää, että koronaepidemiaan liittyvien suojavarusteiden, laitteiden ja lääkkeiden hankintaan varataan 600 miljoonaa euroa. Lisäksi valtio korvaa koronakriisin aiheuttamat lisäkustannukset sairaanhoitopiireille täysimääräisinä.

Ihmisten toimeentuloa hallitus turvaa 1,5 miljardilla eurolla: työttömyysturvaan, asumistukeen ja toimeentulotukeen kohdistetaan 1,2 miljardin euron lisäys työttömyyden ja lomautusten kasvun vuoksi. Työttömyyskassojen toimintaa tuetaan 20 miljoonalla eurolla, jotta tukihakemuksien käsittely ei veny kohtuuttomasti. Työttömyysturvan muutoksiin, kuten yrittäjien toimeentulon turvaamiseen, hallitus osoittaa 272 miljoonaa euroa. Töistä palkatta poissa olevia vanhempia autetaan väliaikaisella tuella yhteensä 94 miljoonan euron edestä.

– Poikkeuksellisessa tilanteessa järjestelmän on joustettava ja hallitus on reagoinut todella nopeasti. On merkittävää, että sosiaaliturvajärjestelmämme turvaa nyt esimerkiksi yrittäjien ja lapsiaan hoitamaan jääneiden vanhempien toimeentulon. Ketään ei jätetä, Mäkinen lausuu.

Hallitus tukee myös kuntia kriisin keskellä: ensi toimena kunnille korvataan verotulojen menetyksiä 547 miljoonalla eurolla. Valmisteilla olevan seuraavan tukipaketin suuruus on vähintään miljardi euroa. Koronasta aiheutuvat kustannukset sairaanhoitopiireille korvataan täysimääräisenä. Lisäksi valtionosuuksia nostetaan ja yhteisöveron jakoperusteita tarkistetaan.

– Kuntien kyky tuottaa ihmisten palvelut on turvattava kaikissa olosuhteissa. Tarve avulle on nyt ja erityisesti kriisin jälkeen suuri. Nyt on pidettävä kiinni myös ennaltaehkäisevistä palveluista, jotta 1990-luvun kaltainen katastrofi ei toteudu, Mäkinen painottaa.

Hallitus jakaa kuntien tukikokonaisuuden eri vaiheisiin ja toimenpiteisiin. Kuntien tilannetta seurataan jatkuvasti ja valmius reagoida siihen tarpeen mukaan on olemassa.

– Kriisi koskettaa kuntia hyvin eri tavoin. Siksi työkalupakista on löydyttävä erilaisia tukitoimia. On hyvä, että hallitus tulee akuuttien kriisitoimien lisäksi käymään läpi yleisesti kuntatalouden näkymät sekä kuntien tehtävät ja velvoitteet. Juuri nyt tärkeintä kuitenkin on tukea kunnat pahimman yli, jotta palvelut ihmisille saadaan turvattua, Mäkinen painottaa.