Kansanedustaja Kimmo Kiljunen puolustaa yli 64-vuotiaiden työssäkäyvien oikeutta kuntoutustukeen

Ajankohtaista 16:10

SDP:n Kimmo Kiljunen esittää juuri jättämässään kirjallisessa kysymyksessä, että Kelan myöntämää kuntoutustukea tulisi myöntää myös yli 64-vuotiaille työssäkäyville.

-Elämme aikaa, jossa työelämä muuttuu jatkuvasti: Työyhteisöjen kansainvälistyminen, digitalisaatio, etätyö ja muut uudet työnteon muodot aiheuttavat muutoksia työtapoihin ja työn vaativuuteen. Tämä vaikuttaa erityisesti iäkkäämpien työntekijöiden mahdollisuuksiin jatkaa työelämässä mahdollisimman pitkään, sanoo Kimmo Kiljunen.

-Suomalaisten elinajanodote on noussut koko 2000-luvun. Samaan aikaan syntyvyys jatkaa vuodesta 2010 alkanutta laskuaan ja on nyt alhaisimmillaan sitten 1868 nälkävuoden. Kun nuorten työikäisten määrä pienentyy, olisi työmarkkinoiden toimivuuden ja yhteiskunnan menestymisen kannalta viisasta pitää hyvää huolta ikääntyneempien työurista ja työkyvyn säilymisestä, Kimmo Kiljunen painottaa.

Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain mukaan Kelan kuntoutustukea voivat saada vain 16-64 -vuotiaat.

-Eläkeikäisistä on työelämässä noin 100 000 suomalaista. Ammatillinen osaaminen ei katoa yhtäkkiä, kun virallinen eläkeikä koittaa, Kiljunen huomauttaa, ja lisää, että sitoutuneen ja tuottavan eläkeikäisen työntekijän työuran jatkuminen tuo säästöjä työeläkemenoissa ja kasvattaa verotuloja.

-Kuntoutuksen saaminen edistäisi eläkeikäisten työssä jatkamista ja kokonaisterveyttä, mikä puolestaan vähentäisi myöhempien terveyspalvelujen tarvetta. Huomattavaa on myös se, että työssä jatkaminen ja työuran piteneminen parantaa eläkeläisten taloudellista toimeentuloa ja eläketurvaa, Kimmo Kiljunen summaa.