Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kansanedustaja Eloranta: Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilulla parannetaan koulutuksellista tasa-arvoa

Ajankohtaista 15:15

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää maksuttoman kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun vuosina 2021-2024. Kokeilu on tarkoitettu vuosina 2016 ja 2017 syntyneille lapsille. Kokeiluun osallistuvat kunnat ja toimipaikat valitaan otantana. Kaksivuotisen esiopetuksen piiriin pyritään saamaan 10 000 lasta. Kokeilu on Sanna Marinin hallitusohjelman mukainen.

– Lapset aloittavat koulutiensä mitä erilaisimmista taustoista. Varhaiskasvatus ja esiopetus ovat osa sitä perustaa, jolle heidän kehityksensä ja hyvinvointinsa rakentuvat. Laadukkaalla varhaiskasvatuksella ja esiopetuksella tuemme koulutuksellista tasa-arvoa, pystymme tehokkaasti parantamaan lasten oppimismahdollisuuksia ja ehkäisemme mahdollista syrjäytymistä. Lapsen osallistuminen varhaiskasvatukseen näkyy myöhemmissä oppimistuloksissa ja ehkäisee syrjäytymistä, sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.) painottaa.

– Hyvistä vaikutuksista huolimatta Suomessa lasten osallistuminen varhaisvatukseen on ollut vähäisempää kuin muissa Pohjoismaissa. Suomessa 1-6 -vuotiaista lapsista varhaiskasvatuksen piirissä oli vuonna 2018 74 prosenttia, kun esimerkiksi Ruotsissa osuus oli 95,3 prosenttia. On tärkeätä, että saamme nostettua etenkin yli 3-vuotiaiden varhaiskasvatukseen osallistumisastetta eurooppalaiselle tasolle, Eloranta korostaa.

– Maksuttomaan esiopetukseen sen sijaan lähes kaikki lapset, noin 99 %, ovat osallistuneet. Tämän nyt aloitettavan kaksivuotisen esiopetuskokeilun myötä onkin odotettavissa, että lähes kaikissa kokeiluun osallistuvissa kunnissa osallistuminen nousee. Toivottavasti voimme kokeilun jälkeen tulevaisuudessa vakinaistaa ja laajentaa kaksivuotisen esiopetuksen koskemaan kaikkia lapsia, Eloranta toteaa.

Kokeilun tavoitteena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa muun muassa lisäämällä 5-vuotiaiden lasten osallistumista suunnitelmalliseen kasvatus- ja opetustoimintaan, kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta, selvittää esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita, perheiden palveluvalintoja, kuntien toimintakäytäntöjä sekä saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen.

Pääministeri Marinin hallituksen ohjelman tavoitteena on nostaa koulutus- ja osaamistasoa kaikilla koulutusasteilla, kaventaa oppimiseroja ja lisätä koulutuksellista tasa-arvoa. Hallituksen ohjelman toimeenpanon tueksi on käynnistetty Oikeus oppia -kehittämisohjelma, joka sisältää laajan foorumin ja jonka tavoitteena on muun muassa varhaisten perustaitojen oppimisen ja tuen parantaminen. Keinoiksi on valittu muun muassa varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrän lisääminen sekä esiopetuksen kehittäminen.