Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kansanedustaja Anneli Kiljunen: Budjettiriihessä merkittäviä päätöksiä Saimaan alueen elinvoimaisuudelle ja koulutussektorille

Ajankohtaista 17:39

Suomen hallitus teki juuri Saimaan alueen kannalta merkittävän päätöksen Saimaan kanavan sulkujen pidentämisestä. Samalla hallitus päätti varata ensi vuoden budjettiin hankkeelle 1,5 miljoonan euron käynnistysrahan, joka on osa 90 miljoonan euron suuruista kokonaisvaltuutta. Sulkujen pidentäminen mahdollistaa Saimaan kanavan entistä paremman toimivuuden myös tulevaisuudessa.

– Päätös on tärkeä alueemme kehitykselle ja ympäröivien maakuntien elinvoimalle. Hankkeella on merkittäviä työllisyysvaikutuksia niin suoraan kuin välillisestikin. Se myös vähentää liikenteen päästöjä, koska raskas kuljetus voidaan toteuttaa myös jatkossakin vesiteitse. Yksi uusi ja pidempi laiva voi kantaa 3200 tonnin lastia, mikä korvaa 80 junavaunua ja 128 rekkaa. Raskaan liikenteen hiilidioksidipäästöistä leikkautuu näin arviolta 10-15 prosenttia, kertoo Anneli Kiljunen.

Anneli Kiljunen iloitsee koulutukseen tehtävistä panostuksista

Lasten ja nuorten tulevaisuudesta huolehtiminen näkyi budjettiriihen päätöksissä. Koulutus- ja osaamistason nostaminen sekä oppimiserojen kaventaminen kaikilla koulutusasteilla on tasa-arvo teko. Ne mahdollistavat kaikille nuorille paremmat edellytykset pärjätä tulevaisuudessa ja näin vahvistavat myös maamme työllisyyttä pitkällä aikavälillä.

– Varhaiskasvatusmaksujen alentamisella tuetaan perheiden toimeentuloa ja kannustetaan vanhempia töiden vastaanottamisessa ja parannetaan näin myös työllisyyttä. Hallituksen aikaisempi päätös subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttamisesta on parantanut perheiden mahdollisuutta päästä täysipäiväisen varhaiskasvatuksen piiriin. Lisäksi päätös ryhmäkokojen pienentämisestä 0-3-vuotiaiden lasten ryhmissä parantaa lasten mahdollisuuksia saada yksilöllistä ohjausta, iloitsee Anneli Kiljunen.

– Oppivelvollisuuden laajentaminen ja maksuttomuus on lähihistoriamme merkittävin koulutuspoliittinen uudistus. Sen avulla varmistamme, että yksikään nuori ei jää vaille tulevaisuuden työelämässä tarvittavia perustaitoja. Se myös mahdollistaa yhdenvertaisemmat opiskelumahdollisuudet toisella asteella opiskeleville nuorille oppimateriaalien ja oppimisvälineiden maksuttomuuden myötä. Lisäksi opintojen velvoittavuus takaa vahvemman tuen opintojen edistymisen seurantaan ja takaa sen, että nuorta ei jätetä huoltensa kanssa yksin, linjaa Kiljunen.