Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kansalaispaneelin tietosuojaseloste

Tutustu 14:25

SDP:n Kansalaispaneeli -mobiilisovelluksen tietosuojaseloste

 

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue – Finlands Socialdemokratiska Parti rp.

Siltasaarenkatu 18-20 C, 6 krs. 00530 HELSINKI. (09) 478 988. Y-tunnus: 0117005-2.

Yhteyshenkilö:

Hallintopäällikkö Ville Wallin
ville.wallin@sdp.fi
Siltasaarenkatu 18-20 C, 6 krs.
00530 HELSINKI

 

2. Henkilörekisterin nimi

SDP:n Kansalaispaneeli -mobiilisovelluksen asiakasrekisteri

 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

– Mielipidekyselyt
– Kyselyihin liittyvä viestintä ja raportointi
– SDP:hen liittyvä viestintä ja markkinointi
– Muut vastaavat käyttötarkoitukset
– Sovelluksen tuotekehitys

Henkilötietojen käsittely perustuu tällöin oikeutettuun etuumme tehdä mielipidekyselyitä, raportoida niiden vastauksista sekä tarjota rekisteröidyille ajantasaista tietoa SDP:n toiminnasta ja tavoitteista.

 

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

– Etunimi
– Sukunimi
– Sähköposti
– Paikkakunta
– Ikä
– Sukupuoli
– SDP:n jäsenyys
– Mahdolliset kirjautumistiedot
– Käyttäjän antamat kiinnostuksen kohteet
– Käyttäjän antamat vastaustiedot
– Muut käyttäjän luvalla annetut tiedot

 

Palvelun käytöstä havainnoidut tiedot:

– Käyttäjän päätelaitteen perustiedot
– Sijaintitiedot kuten GPS tai WLAN yhteyspisteiden tai matkapuhelinverkon tukiasemien avulla lasketut koordinaatit, mikäli käyttäjä on tätä varten antanut luvan
– Muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot

Käyttäjän päätelaitteen sijaintitietoja voidaan käyttää sijaintiperusteisten palveluiden kuten kohdennettujen kyselyiden tai kohdennetun viestinnän tarjoamiseen. Tämä edellyttää kuitenkin käyttäjän hyväksyntää sijaintitietojen käyttämisestä.

 

5. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:
– henkilöltä itseltään internetin välityksellä

 

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekistereistä ei luovuteta henkilötietoja säännönmukaisesti sivullisille ilman rekisteröidyn erillistä suostumusta.

 

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

 

9. Tarkistus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisterissä on. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada henkilötiedot itselleen, pyytää tietojen oikaisemista tai poistamista, ellei niiden poistamiselle ole estettä. Rekisteröidyllä on lisäksi tietyin edellytyksin oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojen käsittelyä.

Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus kieltää suoramarkkinointi ja kieltää henkilötietojensa käsittely suoramarkkinointitarkoituksiin.

Rekisteröity voi tehdä oikeuksien käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä jarkko.piirainen@sdp.fi. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta voimme todentaa rekisteröidyn henkilöllisyyden. SDP ilmoittaa rekisteröidylle, mikäli ei joiltain osin pysty toteuttamaan pyyntöä, kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen SDP:llä on lakisääteinen velvollisuus tai oikeus.

Jos rekisteröity huomaa, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, rekisteröidyllä on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.

 

10. Henkilötietojen säilyttäminen

SDP säilyttää henkilötietoja ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä selosteessa määritettyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Tietoja voidaan käsittelyn päättymisen jälkeen käsitellä tilastointitarkoituksiin, siten etteivät yksittäiset henkilöt ole enää tunnistettavissa.

 

11. Selosteen muuttaminen

Toiminnan kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta SDP pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta.

Viimeisin päivitys 26.6.2018

 

Kansalaispaneelin lisäosa – Kampanjapeli

Kampanjapeli on SDP:n Kansalaispaneelin mobiiliversioon lisätty uusi ominaisuus. Peliominaisuus on vain SDP:n jäsenten käytössä.

Peli on väline seurata SDP:n kampanjalle asettamaa ihmisten kohtaamistavoitetta. Tavoite on jaettu vaalipiirien kesken. Kunkin vaalipiirin ehdokkaat, heidän tukiryhmäläisensä ja muut puolueaktiivit osallistuvat kansalaispaneelin vaalipelissä oman vaalipiirinsä kontaktitavoitteen saavuttamiseen.

 

Mikä on kontakti?

Kun pelaaja keskustelee äänestäjän kanssa, tapahtuu se sitten torilla tai äänestäjän kotiovella, merkitsee hän kontaktin kansalaispaneelin karttaan. Karttaan merkityt kohtaamiset ovat anonyymejä. Pelaajat näkevät oman vaalipiirinsä kohtaamiset anonyymeinä merkkeinä kartalla. Karttaan ei tallennu mitään henkilötietoja.

 

Kerääkö kampanjapeli henkilötietoja?

Ei kerää. Kohtaamiset ovat anonyymejä.

 

Onko GDPR otettu huomioon pelissä?

Peli on Kansalaispaneelin sisällä toimiva suljettu ympäristö, johon pelaajat hyväksytään yksitellen. Pelin joukkueet ovat SDP:n ehdokkaita. SDP:n eduskuntavaaliehdokkaat ovat julkisia.

Pelin pelaajat näkevät pelissä vaalipiirinsä toiset pelaajat. Pelissä ilmoitettavat kohtaamiset ovat anonyymejä, ja peli ei sisällä mitään tietoja ns. kolmansista osapuolista (kohtaamiset). Pelaajien osalta noudatetaan yllä kerrottua Kansalaispaneeli-mobiilisovelluksen tietosuojaselostetta.

 

Tallentuuko peliin osoitetietoja?

Kohtaamiset tallentuvat Kansalaispaneelin kampanjapelin kartalle. Pelissä ei kirjata osoitteita, vaan osoite on yksinkertainen anonyymi koordinaatti kohtaamiselle joka voi tapahtua esimerkiksi kadulla.