Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kaikki keinot käyttöön – sitova ja kunnianhimoinen ilmastosopimus Pariisissa on parasta ilmastolle ja Suomelle

Ajankohtaista 12:44

Kovia kokeneesta Pariisista pilkahtelee myös toivoa, kun suuri osa maailman valtiojohtajista kerääntyy ratkaisevina pidettyihin ilmastoneuvotteluihin. SDP:n mielestä on tärkeää saada kaikki maat kattavan ilmastosovun taakse. Ilman globaalia ilmastosopimusta tavoite ilmastopäästöjen riittävästä vähentämisestä ei onnistu.

Tiedeyhteisön mukaan hallitsemattomaan ilmastonmuutokseen liittyvät riskit ovat huomattavia. Uhkien vakavuus huomioon ottaen on johdonmukaista hyväksyä kaikki toimivat keinot päästöjen vähentämiseksi. Vain siten ilmastonmuutoksen hillitsemisessä voidaan samalla ottaa huomioon myös muut energiapolitiikan tavoitteet – kohtuullinen hinta ja energian toimitusvarmuus.

Jos mitään ei tehdä, ilmasto voi lämmetä jopa 6 astetta. Tämä tarkoittaa, että nykyisen kaltainen elämä maapallolla ei ole enää mahdollista. Lämpenemisen vaikutukset pohjoisessa esim. Suomessa olisivat tätäkin dramaattisemmat. Pariisin sopimusta varten annetut ilmastolupaukset rajoittaisivat päästöt 2,7 asteeseen. Tämä on hyvä alku, mutta tavoite pitää maapallon lämpötilan nousu alle 2 asteessa edellyttää säännöllistä tieteeseen perustuvaa seurantaa vähennysten toteutumisesta ja tulosten perusteella tehtäviä tiukennuksia päästövähennyksiin, jotta ilmastokatastrofilta voidaan välttyä.

Ilmastonmuutos on suuri haaste, mutta myös mahdollisuus. Maailma tarvitsee yhä enemmän energiaa sekä puhtaita ratkaisuita esimerkiksi vesiensuojeluun. Suomi ja suomalainen työntekijä voivat hyötyä kehittämällä ratkaisuita ilmastonmuutoksen hillitsemiseen sekä muihin ympäristöongelmiin. Suomi on esimerkiksi jo nyt henkeä kohden EU:n toiseksi suurin uusiutuvan energiateknologian viejä. Näin ollen globaali ja sitova sopimus on siis sekä paras tae ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi että Suomen elinkeinoelämän kilpailukyvyn turvaamiseksi.

Ilmastonmuutoksen hillinnän ohella on kuitenkin muistettava, että yli miljardi ihmistä elää yhä ilman sähköä. Aidosti köyhien kehittyvien maiden ei voida olettaa rahoittavan päästöjenvähennyksiin ja sopeutumiseen vaadittavia investointeja pelkästään itse. Suomi lupasi muiden kehittyneiden maiden kanssa Kööpenhaminassa vuonna 2009 globaaliin ilmastorahastoon sata miljardia euroa vuodessa vuoteen 2020 mennessä. On ehdottoman tärkeää, että tästä sitoumuksesta pidetään kiinni – se on kriittistä globaalin sopimuksen syntymisen kannalta. Sitoutuminen köyhien maiden ilmastoponnistelujen tukemiseen osoittaisi tilanteen vaatimaa johtajuutta ja oikeudenmukaisuutta. On sanomattakin selvää, että rahastoon osallistumisen ehtona tulee olla läpinäkyvyys sekä selkeät periaatteet varojen käytölle.

SDP:n näkemyksen mukaan ilmastonmuutoksen oikeudenmukainen ja tehokas hillitseminen on mahdollista. On saatava aikaan kunnianhimoinen kansainvälinen ilmastosopimus, joka sallii monipuolisen keinovalikoiman päästöjen hillitsemiseksi. Ilmastotoimien oikeudenmukaisen toteutumisen näkökulmasta on tärkeää, että maailman köyhimpiä maita tuetaan näissä ponnisteluissa. Täytyy myös muistaa, että ilmastonmuutoksen hillintä tuo mukanaan myös mahdollisuuksia ja niihin tulee tarttua myös Suomessa.

Antti Rinne, puheenjohtaja                                              

Reijo Paananen, puoluesihteeri