Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kadonneet miehet takaisin työhön

Ajankohtaista 13:15

Tarja Filatov

SDP:n kansanedustaja, eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja Tarja Filatov on huolissaan niin sanotuista ”kadonneista miehistä”. Filatovin mukaan tarvitaan erityinen poikia ja miehiä tukeva toimenpideohjelma, jotta kadonneet miehet löytävät työhön.

– Rakennemuutos on hävittänyt perinteisiä miesten työpaikkoja ja miesten siirtyminen teollisuudesta palvelusektorille ei ole taloudellisesti kannustavaa eikä asenteellisesti helppoa. Lapsibarometri kertoo, että pieniä poikia kehutaan kotona selvästi vähemmän kuin tyttöjä. Pisa-tutkimukset kertovat, että erot tyttöjen ja poikien koulumenestyksessä on selvä ero. Ilman toisen asteen ammattitutkintoa on paljon enemmän nuoria miehiä kuin naisia. Voidaankin hyvin kysyä alkaako miesten katoaminen työvoimasta tosiasiallisesti jo lapsuudessa?

EVA:n tuore raporttikin kiinnittää huomiota työmarkkinoilta kadonneisiin miehiin. Raportissa myös muistutetaan, että teini-iässä nuorten erityisesti poikien on vaikea kiinnittyä itseohjautuvaan koulutukseen. Tukea tarvitaan enemmän.

– Sukupuolten väliset erot, vaativat kiinnittämään erityistä huomiota poikien asemaan. Tarvitaan konkreettisia toimia. Eriarvoistumisen ehkäisyä on katsottava poikamaisten silmälasien läpi.

– On myös selvitettävä, onko työttömyysturvan karenssipolitiikalla negatiivinen vaikutus näiden miesten työvoimassa pysymiseen. Jos te-toimiston asiakkuus ei tuo työttömyysturvaa, saatetaan ajautua muidenkin te-palveluiden ja työnhaun ulkopuolelle.

Filatovin mielestä kyse ei ole tyttöjen tai poikien, naisten tai miesten paremmuudesta. Kyse on siitä, miten asenteet, palvelut ja toimintaympäristöt tukevat erilaisia ihmisiä eteenpäin. Sukupuolten välisten erojen huomaaminen ja niihin puuttuminen on tärkeä osa tasa-arvopolitiikkaa.

– Naisten työurat sakkaavat synnytysiässä, mutta elinkaaren mittaisessa urassa ei ole moitittavaa. Miehillä taas on alku- ja loppupäässä aukkoa, mutta tätäkin suurempi ongelma on työnhausta luopuminen parhaassa työiässä, EVA:n raportin mukainen katoaminen

Nuorten miesten ja ikääntyneiden miesten työllisyysasteessa on parantamista. Sen taustalta löytyy jo lapsuudesta, nuoruudesta ja koulutusvaiheessa syntyvät erot, totaa Filatov.

– Miehet ovat äärimmäinen sukupuoli. He löytyvät maan huipulta ja vaikeimmin syrjäytyneiltä poluilta. Tasa-arvopolitiikassa on kiinnitettävä enemmän huomiota poikien asemaan ja hyvinvointiin. Pidettävä poikien puolta.

– Tarvitaan toimenpideohjelma, joka ottaa huomioon poikien tarpeet ja etsii keinoja, joilla pieniä ja vähän isompiakin poikia tuetaan nykyistä peremmin.