Kaarin Taipale: Sinäkin olet eurooppalainen

Ajankohtaista 13:28

Viikonlopun vaalitilaisuuksissa eurovaaliehdokas, kaupunkitutkija Kaarin Taipale kuvasi Euroopan Unionia yhtenä kansanvallan tasona paikallisdemokratian ja vielä puutteellisen globaalidemokratian välissä.

– Me kaikki olemme eurooppalaisia, emme vain helsinkiläisiä, vantaalaisia tai kuhmolaisia. Eurooppalaisina olemme etuoikeutettuja maailmankansalaisia, siksi meillä on oikeus ja velvollisuus äänestää ja valita europarlamenttiin omat edustajamme.

Taipale korosti, että vaikka kuntapolitiikka ei kuulu europarlamentin päätösvaltaan, monien parlamentin päätösten vaikutus ulottuu kuitenkin paikallistasolle asti.
– Esimerkiksi hankintadirektiivi ohjaa sitä, miten kuntien on mahdollista varmistaa asukkaiden peruspalvelut.

Toisaalta myös kunnat voivat saada apua rakennerahastoista apua. Taipale muistutti, että vuonna 2001 Helsinki ja Vantaa käynnistivät lähiöprojektin Urban II –yhteisöaloitteen tuella.
– On vahinko, että esimerkiksi Kontulassa aloitettu tuloksellinen asukasyhteistyö on nyt jätetty pitkälti oman onnensa nojaan. Kaupunkien on itsensäkin oltava aloitteellisia, jotta unionin ohjelmista saadaan kaikki teho irti.